;
23.12.2010 00.00
Lehdistötiedotteet

Suomen ja Viron uuden merikaapeliyhteyden urakoitsijat valittu: urakoiden kokonaishinta lähes 300 miljoonaa euroa

Suomen ja Viron kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Elering ovat allekirjoittaneet sopimukset sähkön siirtoyhteyden EstLink 2 kaapelitoimituksesta sekä muuttajasähköasemien rakentamisesta. Uusi merikaapeliyhteys on tärkeä osa Itämeren alueen sähkömarkkinoiden kehittämistä. Yhteys otetaan kaupalliseen käyttöön vuoden 2014 alkupuolella. ​

EstLink 2 tasasähköyhteys Suomen ja Viron välille on siirtokapasiteetiltaan 650 megawattia kasvattaen maiden välistä siirtokapasiteettiä 1000 megawattiin. Yhteyden kokonaispituus on noin 170 km, josta noin 14 km on avojohtoa Suomessa, noin 145 km Suomenlahden pohjaan upotettavaa merikaapelia ja noin 12 km maakaapelia Virossa.
 
Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 320 miljoonaa euroa, joka jaetaan Fingridin ja Eleringin kesken. Euroopan unionin komissio on lisäksi vahvistanut, että EstLink 2 -yhteyden rakentaminen saa EU:lta 100 miljoonaa euroa investointitukea osana laajempaa EU:n elvytyspakettia.
 
Isoimmat sopimukset
tehty
 
Fingrid ja Elering ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen Nexans Norway AS:n kanssa merikaapelin toteuttamisesta.  Yhteyden vaatimien muuttajasähköasemien rakentamisesta Suomeen ja Viroon allekirjoitettiin sopimukset konsortio Siemens Aktiengesellschaft ja Siemens Osakeyhtiön kanssa. Kaapelin ja muuntosähköasemien urakkahinnat ovat yhteensä noin 280 miljoonaa euroa, josta Fingridin osuus on noin 130 miljoonaa euroa.
 
Hankkeen toteuttaminen vaatii lisäksi sähköasemien laajennuksia sekä Suomen Porvoon Anttilan sähköasemalla että Virossa Püssin sähköasemalla.
 
Anttilan sähköaseman laajennuksen ja Nikuvikenin kaapelipääteaseman toteuttaa Empower Oy. Urakkahinta on noin 10 miljoonaa euroa. Anttilan ja Nikuvikenin välisen tasasähkövoimajohdon sekä Anttilan aseman voimajohtojärjestelyt toteuttaa ranskalainen ETDE. Sopimuksen arvo on noin 6 miljoonaa euroa. Sopimukset sähköasemasta ja voimajohdosta allekirjoitetaan vielä ennen vuoden 2010 loppua. Elering tekee myöhemmin Virossa sijaitsevan Püssin sähköaseman laajennuksen hankintapäätöksen.
 
Suomen ja Viron välinen merikaapelihanke on edennyt nopeasti. Kaikki hankkeeseen liittyvät viranomaisluvat ovat kunnossa ja maanrakennustyöt on Anttilan sähköasemalla jo aloitettu.
 
- Seuraavaksi käynnistyvät kaikkien urakoiden suunnittelutyöt ja kaapelin tyyppitestaukset. Yhteyden urakat valmistuvat vaiheittain siten, että kaapeli lasketaan merenpohjaan kesällä 2013 ja yhteyden testaukset aloitetaan syksyllä 2013. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että hankkeen tuoma merkittävä lisäsiirtokapasiteetti voidaan tarjota markkinoiden käyttöön vuoden 2014 alussa, toteaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.
 
- Sähkön toimitusvarmuuden tulee perustua toimiviin sähkömarkkinoihin.  Itämeren alueen tärkeimpiin infrastruktuurihankkeisiin kuuluva EstLink 2 edistää sähkömarkkinoiden kehittymistä. Kun uusi siirtoyhteys otetaan käyttöön vuonna 2014, Baltian maiden ja pohjoismaiden sähkömarkkinat nivoutuvat entistäkin tiiviimmin yhteen. EstLink 2 on hyvä esimerkki hyvin organisoidusta kantaverkkoyhtiöiden välisestä yhteistyöstä saman päämäärän eteen: tavoitteena on luoda hyvin toimivat sähkömarkkinat Itämeren alueella ja parantaa alueen sähköhuollon käyttövarmuutta, kommentoi puolestaan Eleringin toimitusjohtaja Taavi Veskimägi.
 
Lisätietoja:
Fingrid/ toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428 ja
Fingrid/ projektipäällikkö, Risto Ryynänen, puh. 030 395 5219
 
Tästä julkaisusta vastaa yksinomaan sen laatija. Euroopan unioni ei vastaa sen sisältämien tietojen käytöstä.