;
20.12.2010 00.00
Ajankohtaista

Suomen ja Ruotsin välinen fyysinen siirto yhteyksittäin julkaistu takautuvasti

Ruotsi jakaantuu neljään hinta-alueeseen 1.11.2011 lähtien. Fingrid julkaisee nyt Suomen ja Ruotsin välisen fyysisen siirron yhteyksittäin vuoden 2007 alusta lähtien. Tiedot julkaistaan tässä vaiheessa Excel-tiedostoina. Kuluvan vuoden taulukkoa päivitetään kuukausittain. ​
Suomen ja Ruotsin välisen Fenno-Skan tasasähköyhteyden ja vaihtosähköyhteyksien välinen tehonjako on perustunut kulloinkin voimassa olleisiin sopimuksiin ja ohjeisiin. Ruotsin hinta-aluejaon myötä myös tasasähköyhteyden ja vaihtosähköyhteyksien käyttö muuttuu.
 
 
Lisätietoja
Juha Hiekkala, puh. 030 395 5108