;

Pörssisähkön hintapiikit loivemmiksi lisäämällä sähkönkäyttäjien osallistumista

Viimeaikaiset pörssisähkön hintapiikit kertovat siitä, että sähköntuotantokapasiteettia tarvitaan lisää.

Hintapiikkejä voidaan tuotantokapasiteetin lisäämisen lisäksi hillitä parantamalla sähkönkäyttäjien ja sähkönmyyjien yhteistyötä ja lisäämällä sähkönkäyttäjien osallistumista sähkömarkkinoiden toimintaan. Tähän nykyinen markkinamalli antaa mahdollisuudet. Näin voidaan turvata, että markkinat toimivat parhaalla mahdollisella tavalla silloinkin, kun kysyntä on korkea ja kapasiteetti koetuksella, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen sanoo.

Hintapiikit suorastaan kutsuvat isoja sähkönkäyttäjiä osallistumaan aktiivisemmin sähkömarkkinoille. Suuret ja keskisuuretkin sähkönkäyttäjät voivat osallistua markkinoiden hinnanmuodostukseen tarjoamalla sähkönmyyjänsä välityksellä sähkönkäyttönsä alentamista, jos hinta nousee korkeaksi.

Etäluettavien sähkömittareiden myötä mahdollisuus tulee myös pienasiakkaille muutaman vuoden kuluttua. Tällöin asiakkaan hinta voidaan sitoa esim. suoraan sähköpörssin tunneittain noteerattavaan hintaan ja kulutuksen pienentäminen kalliiden tuntien aikana tuo heti säästöä sähkölaskussa. Tämän ns. kysyntäjouston käyttöön saamiseksi tarvitaan tekniikan lisäksi alan toimijoiden ja asiakkaiden aktiivisuutta. Aivan ensin pitää tiedostaa mahdollisuudet.
 
Talven korkeimpia hintapiikkejä on Naukkarisen mukaan pahentanut se, että suuristakin sähkönkäyttäjistä – joilla tekniset edellytykset jo ovat olemassa – vain harvat ovat etukäteen valmistautuneet sopeuttamaan sähkönkäyttöään hinnan noustessa korkeaksi. Näin toimimalla sähkönkäyttäjät voisivat osaltaan helpottaa huippukuormitustilanteita ja samalla myös ansaita tekemillään hintasuojauksilla jättäessään huipputunteina sähköä muiden käytettäväksi.
 
Lisätietoja: Energiateollisuus ry