;
28.5.2010 00.00
Ajankohtaista

Maisemalaidunnus elävöittää niityt

Lampaat ovat aloittaneet Nokialla kesätyönsä, voimajohtoalueiden niittymaiseman laiduntamisen Hätilännotkon viheralueella ja Luodon saaressa. Kyseessä on monen osapuolen yhteishanke, jossa yhdistetään pienyrittäjyyden tukeminen ja voimajohtoaukioiden monimuotoinen käyttö.Ympäristön hoito maaseutumaisin menetelmin on uusi mahdollisuus kehittää avoimia, niittymäisiä alueita. Tällaiset kohteet ovat usein luonto- ja maisema-arvoiltaan merkittäviä, mutta koneellisesti hankalia hoitaa. Laiduneläimet pääsevät liikkumaan hankalassakin maastossa ja siksi Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi -hankkeessa päädyttiinkin kokeilemaan maisemalaiduntamista Nokialla, jossa maaseutuyrittäjät tuottavat maisemanhoitopalvelut Fingridin ja Vattenfallin voimajohtoaukeilla. Nelijalkaiset maisemanhoitajat aloittivat työnsä Nokialla Hätilännotkon alueella tiistaina ja torstaina kesätöihin kuljetettiin Luodon saareen 30 lammasta. Natura 2000 -verkostoon kuuluva Luodon saari sekä Hätilännotkon viheralue ovat Nokian kaupungin sekä Fingridin ja Vattenfallin yhteisiä hoitokohteita, jossa alueiden halki kulkevat voimajohdot. Alueiden hoidon suunnittelusta ja järjestämisestä on vastannut ProAgria Pirkanmaan Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi -hanke. Hankkeen yhteistyökumppanit Nokian kaupunki, Fingrid, ja Vattenfall ovat sitoutuneet alueen hoidon rahoittamiseen vuosina 2010 - 2014. Energiayhtiöt lähtivät mukaan hankkeeseen tukemaan pienyrittäjyyttä ja voimajohtoaukeiden monimuotoista käyttöä. Säännöllisten raivausten vuoksi avoimina pysyvät johtoaukeat ovat tutkimusten mukaan potentiaalisesti tärkeä korvaava elinympäristö niittyjen vähenemisestä kärsineille lajeille. Laidunnus on erinomainen tapa hoitaa maaseutumaisia alueita myös taajamassa. Hoidettu ympäristö lisää luonnon ja maiseman monimuotoisuutta sekä asuinympäristön viihtyisyyttä.
Hoidon tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ja maisemallisten arvojen ylläpitäminen ja edistäminen palauttamalla osittain saaren vanhojen laidunalueiden avoimuutta ja edistämällä niittykasvillisuuden menestymistä. Lisätietoja: Riikka Söyrinki, maisemasuunnittelija, hankevetäjä, Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi -hanke, p. 040 7447 231
Sanni Harala, palvelupäällikkö, Vattenfall Verkko Oy, p. 0400 905 197
Tiina Seppänen, ympäristöasiantuntija, Fingid Oyj, p. 040 533 2095