;

Lumi haittaa sähkönjakelua koko maassa

Sähköverkkoon on tarttunut paksulti lunta, minkä seurauksena johtoja on mennyt poikki tai ne roikkuvat matalalla. Sähkötapaturman vaaran takia tällaisten johtojen lähelle ei saa mennä, eikä niihin tai johdon päälle kaatuneisiin puihin saa koskea. Havaituista vahingoista pitää ilmoittaa paikalliselle sähköyhtiölle.

Tykkylumi koettelee sähköverkkoja alueilla, joilla siitä ei tavallisesti ole harmia. Puut taipuvat lumen painosta johdoille ja saavat aikaan sähkökatkoja. Viime viikkoina on sähköyhtiöissä eri puolilla Suomea tehty tauotta töitä vikojen ehkäisemiseksi. Lunta on irrotettu sähköverkosta ja puista. Taipuneita ja johdon päälle kaatuneita puita on poistettu.

Useat yhtiöt ovat tarkastaneet lumikuormaa helikoptereiden avulla, mikä on nopein ja tehokkain keino saada kokonaiskuva tilanteesta. Helikoptereita on käytetty myös lumenpoistoon. Helikopterin lapojen ilmavirralla on pudotettu lunta puista, mutta kopterin alla roikkuva parru on osoittautunut kaikessa yksinkertaisuudessaan tehokkaimmaksi menetelmäksi poistaa lumi sähköverkkoa uhkaavista puista.

Lumikuormatilanne helpottuu vasta, kun sää lauhtuu kunnolla. Valitettavasti sään ei odoteta lauhtuvan nopeasti, vaan lisää lunta on odotettavissa lähivuorokausien aikana. Tilanne on pahin Itä-Suomessa. Sähkönkäyttäjien on kuitenkin syytä varautua sähkönjakelun ajoittaisiin häiriöihin lähes koko maassa.
 
Sähköverkon raivaus vaatii ammattilaistyötä

Pelastuslaitos on pyytänyt helsinkiläisiä lumitalkoisiin pelastustoiminnan turvaamiseksi. Sähköjohdoilla vastaavat talkoot eivät ole mahdollisia. Johtimiin kertyneen lumen ja johdon päälle kaatuneiden tai taipuneiden puiden poistaminen on jätettävä aina sähköalan ammattilaisille. Havaituista vaurioista pitää ilmoittaa paikalliselle sähköyhtiölle.
Lumikuorman painolle erityisen herkkiä ovat johtokadun ulkopuolella olevat nuoret koivut, jotka johtojen päälle taipuessaan aiheuttavat sähkökatkon. Sähköyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus poistaa johdoille ja johtoalueen läheisyyteen taipuneet puut, joista voi aiheutua häiriötä sähkönjakelulle tai sähköiskunvaara ihmisille. Sähköyhtiöiden ja metsänomistajien kanssa tehdyt johtoaluesopimukset eivät kuitenkaan aina salli ennakoivasti koskea näihin johtoalueen ulkopuolisiin puihin.
 
Luontevinta olisi, jos metsänhoidolla ennakoitaisiin sähkönjakelun tarpeita. Tätä varten MTK ja Energiateollisuus ry tuottivat toissa vuonna yhteistyössä metsänomistajille oppaan johtokatujen vierimetsien hoidosta. Ennakoivalla metsänhoidolla sähköturvallisuus ja sähkönjakelun luotettavuus parantuisivat eikä metsän kasvulle ja kehittymiselle aiheutuisi merkittävää haittaa.
 
Lisätietoja: Energiateollisuus ry