;
10.12.2010 00.00
Lehdistötiedotteet

Kantaverkon käyttövarmuutta häiriötilanteissa varmennetaan

Fingrid Oyj ja Helsingin Energia ovat allekirjoittaneet käyttöoikeussopimuksen Kellosaaren kaasuturbiinivoimalaitoksesta. ​
Fingrid Oyj ja Helsingin Energia ovat sopineet Kellosaaren kaasuturbiinivoimalaitoksen käytöstä myös jatkossa valtakunnallisena nopeana häiriöreservinä. Nopealla häiriöreservillä varmistetaan voimajärjestelmän toiminta vaikeiden verkko- tai tuotantohäiriöiden aikana. Nopean häiriöreservin tarve kasvaa tulevaisuudessa suurten tuotantoyksiköiden liittyessä verkkoon.

Helsingin Energian omistama Kellosaaren voimalaitos, teholtaan 2x59 MW, on tärkeä osa Fingridin varautumista lisääntyvään nopean häiriöreservin tarpeeseen. Helsingin Energia toteuttaa laitokselle talvella 2011/ 12 modernisointihankkeen, jolla parannetaan laitoksen toimintavarmuutta ja varmistetaan laitoksen käytettävyys. Laitos on otettu käyttöön vuonna 1974. Kooltaan ja sijaitessaan kulutuksen painopisteessä pääkaupunkiseudulla laitos soveltuu hyvin häiriötilanteiden hallintaan.
 
Fingridillä on oikeus käyttää laitosta järjestelmävastaavan velvoitteiden täyttämiseen ja sähköjärjestelmän häiriöiden hallintaan. Laitos pystytään käynnistämään Fingridin voimajärjestelmäkeskuksesta täyteen tehoon 15 minuutin kuluessa.
 
Helsingin Energia vastaa laitoksen kunnossapidosta ja ylläpitää sen käynnistysvalmiuden sopimuskauden aikana.

Sopimuskauden pituus on 12 vuotta. Sopimuksen kokonaisarvo nousee useisiin kymmeniin miljooniin euroihin.
 
Lisätietoja:
Fingrid Oyj, johtaja Reima Päivinen p. 030 3955160, 040 5562662
Helsingin Energia, johtaja Ari Laine p. 050 5567390