;
22.9.2010 00.00
Ajankohtaista

Fundamental Electricity Data Transparency -suuntaviivat julkisessa kuulemisessa

Sähkömarkkinoita koskevan, lähinnä fysikaalisen, markkinainformaation julkaisemiselle on tekeillä uutta lainsäädäntöä. Energiamarkkinaviranomaisten yhteistyöelin ERGEG on valmistellut ns. Fundamental Electricity Data Transparency -suuntaviivoja.
Kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E on osallistunut niiden valmisteluun. Säännöstö laajentaa ja täsmentää julkaistavan tiedon sisältöä. Kantaverkkoyhtiöt ovat päävastuussa julkaisemisesta mutta mm. sähkön tuottajien edellytetään osaltaan antavan tarvittavan tiedon kantaverkkoyhtiöille. ERGEG on nyt asettanut suuntaviivojen luonnoksen julkiseen kuulemiseen.
 
Suuntaviivojen luonnosta voi kommentoida 28.10.2010 mennessä ERGEG:in sivuston ohjeiden mukaisesti. Dokumentti on aikanaan pohjana, kun komissio vie asian komitologiakäsittelyn kautta jäsenmaita sitovaksi lainsäädännöksi. ERGEG ja ENTSO-E järjestävät yhteisen seminaarin aiheesta 11.10.2010 Brysselissä.
 
 
 
Lisätietoja: Kaija Niskala, puh. 030 395 5147