;
26.5.2010 00.00
Ajankohtaista

Forssa - Lieto voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui

Forssan ja Liedon välistä voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut toukokuussa 2010. Suunnitteilla on nykyisten 110 kilovoltin voimajohtojen korvaaminen 400 ja 110 kilovoltin johdoilla. Lähtökohtana on uusien voimajohtojen sijoittaminen yhteispylväsrakenteena nykyisen voimajohdon paikalle.

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamista edellytetään vähintään 220 kilovoltin voimajohtohankkeissa, joiden pituus on yli 15 kilometriä. Forssan ja Liedon välisen voimajohtohankkeen YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa on toukokuussa 2010 valmistunut ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Tässä ns. työohjelmassa kuvataan, mitä ympäristövaikutuksia arviointimenettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään. Yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuuluttaa arviointiohjelman asettamisesta nähtäville.

Menettelyn toisessa vaiheessa arviointityön tulokset kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan loppuvuodesta 2010.

Hankkeen verkkosivuille on avattu yleisölle avoin karttapalautejärjestelmä. Sen avulla kerätään palautetta hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arvioimiseen.

Lisätietoja: projektipäällikkö Satu Vuorikoski p. 030 395 5195