;
10.5.2010 00.00
Ajankohtaista

Fingrid ja Elering ovat avanneet Estlink-yhteyden intraday-kaupalle

Kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Elering ovat vuokranneet Suomen ja Viron välisen Estlink-siirtoyhteyden kapasiteetista yli 250 MW markkinoiden käyttöön. Kantaverkkoyhtiöiden vuokraama kapasiteetti tarjotaan ensisijaisesti pohjoismaisen sähköpörssin Elspot-vuorokausimarkkinoiden käyttöön.Elspot-kauppojen selvittyä vapaaksi jäävä kapasiteetti on tarjolla päivän sisäisiin intraday-kauppoihin. Tämä mahdollistaa käyttövuorokauden aikaisen kaupankäynnin yhteydellä jo ennen kuin Nord Pool Spot aloittaa Elbas-kaupankäynnin Suomen ja Viron välillä. Intraday-kaupankäyntimahdollisuus on tarjolla yhtäläisin ehdoin kaikille markkinatoimijoille. Ennen kaupankäynnin aloittamista Suomessa toimivan markkinaosapuolen tulee solmia intraday-siirtosopimus Fingrid kanssa. Virossa toimiva markkinaosapuoli solmii vastaavan sopimuksen Eleringin kanssa. Kapasiteetin varausaika alkaa Elspot-kauppojen selviämisen jälkeen klo 17 ja loppuu tuntia ennen käyttötuntia. Kantaverkkoyhtiöt hyväksyvät kapasiteettivaraukset vapaan siirtokapasiteetin puitteissa pyyntöjärjestyksessä ja takaavat hyväksyttyjen siirtovarausten siirtopalvelun Elbas-kauppojen tapaan. Taseselvityksessä kaupat otetaan huomioon osapuolten välisinä kiinteinä kauppoina. Liitteenä sopimuspohja. Lisätietoja: kehityspäällikkö Juha Hiekkala, puh. 030 395 5108