;
12.7.2010 00.00
Lehdistötiedotteet

EU-tuki varmistui Viron ja Suomen väliselle merikaapelille

Suomen ja Viron sähkönsiirron kantaverkkoyhtiöiden Fingridin ja Eleringin yhteinen merikaapelihanke EstLink 2 Viron ja Suomen välillä etenee. Euroopan komissio on tehnyt 8.7.2010 päätöksen 100 miljoonan euron tuesta EstLink 2 -siirtoyhteydelle. Uuden yhteensä noin 320 miljoonaa euroa maksavan tasasähköyhteyden teho Suomen ja Viron välillä on 650 MW ja käyttöönotto on aikaisintaan vuoden 2014 alussa.

EU:n komissio pitää Suomen ja Viron välistä siirtoyhteyttä erittäin tärkeänä hankkeena ja siksi se on myöntänyt sille 100 miljoonan euron EU-tuen. Tuki on osa laajempaa EU:n elvytyspakettia, jonka tavoitteena on piristää yhteisön taloutta ja samalla tukea EU:n energiapoliittisia tavoitteita. Näin Fingridin hallituksen investointipäätöksessä 19.5.2010 ollut toinen reunaehto on täyttynyt.

Hankkeen lopullinen toteuttaminen edellyttää vielä, että Viron juuri avattujen sähkömarkkinoiden myönteinen kehitys jatkuu. Hankkeen esisuunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti yhdessä Eleringin kanssa. Ympäristö-, luonto- ja vesiekologia selvitykset sekä merenpohjatutkimus valmistuivat alkuvuodesta 2010. Lupahakemukset on toimitettu viranomaisille keväällä 2010 ja tarjouskyselyt konvertteriasemista, kaapelista, voimajohdosta ja sähköasemista ovat meneillään. Urakkasopimukset on tarkoitus allekirjoittaa toimittajien kanssa vielä vuoden 2010 aikana. Metsä- ja maanrakennustyöt alkavat Anttilan sähköasemalla Porvoossa jo syksyllä 2010, jotta aikataulutavoitteissa pysytään.

Lisätietoja:
Fingrid/ toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428 ja
projektipäällikkö Risto Ryynänen, puh. 040 519 5093