;
14.12.2010 00.00
Ajankohtaista

ENTSO-E seminaari tulevaisuuden verkkoinvestoinneista

Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö Entso-E järjestää avoimen työpajan valmistellessaan seuraavaa kymmenvuotissuunnitelmaa, joka julkaistaan kesäkuussa 2012. ​
Työpajassa keskitytään tuotanto- ja kulutusskenaarioihin vuodelle 2020, joita käytetään kymmenvuotissuunnitelman pohjaksi tehtävissä analyyseissä. Entsoe on tehnyt EU202020 skenaarion, joka perustuu kansallisiin toimenpidesuunnitelmiin uusiutuvasta energiasta (National Renewable Action Plan), Nämä skenaariot julkaistaan osana Scenario Outlook and Adequacy Forecast -raporttia tammikuun 2011 lopussa.
 
Sidosryhmät toivotetaan tervetulleeksi tähän Entson yhteiseen työpajaan keskustelemaan TYNDP 2012 pohjalla olevista oletuksista ja skenaarioista.
 
Lisätietoja Fingridissä antaa Maarit Uusitalo, puh. 030 395 4246
 
Lisätietoja workshopista saat Entso-E:n verkkopalvelusta