;
30.4.2010 00.00
Ajankohtaista

Ensi kertaa sama sähkön tukkuhinta Suomessa, Ruotsissa ja Virossa

Tänään on historiallinen hetki sähkömarkkinoilla, sillä sähkön tukkuhinta on yhteneväinen jokaisella tunnilla Suomessa, Virossa ja Ruotsissa. Päivän keskihinta on 40,58 €/MWh. Viron markkinat ovat kuuluneet noin kuukauden ajan pohjoismaiseen sähköpörssiin ja kaupankäynti on lähtenyt sujuvasti liikkeelle.Laaja yhteneväinen hinta-alue on merkki markkinaintegraation etenemisestä Baltiaan. Huhtikuun alusta avatun Estlink -hinta-alueen keskeisenä tavoitteena on yhdistää Viron sähkömarkkinat Suomen ja Pohjoismaiden markkinoihin sekä luoda sähkölle luotettava markkinahinta ensi vaiheessa Viron alueelle ja myöhemmin koko Baltiaan. Fingrid ja sen virolainen sisaryhtiö Elering vuokrasivat Estlink-kaapelin omistajilta noin 250 megawattia siirtokapasiteettia Nord Pool Spotin käyttöön. Yhteyden koko kapasiteetti on 350 MW. Markkinat ovat hyödyntäneet tarjotun siirtokapasiteetin Elspot-kaupankäyntiin pääsääntöisesti täysimääräisesti. Tyypillisesti vain Viron hinnan ja kulutuksen ollessa suurimmillaan kapasiteettia on jäänyt hyödyntämättä. Toisaalta Viron ja Suomen välinen yhteys on kuitenkin ollut tarkastelujaksolla koko markkina-alueen tukkoisin raja. Viron ja Suomen hinnat ovat eronneet yli 80 prosenttia ajasta, mikä osoittaa meneillään olevan EstLink 2 -hankkeen tulevan tarpeeseen.

Kantaverkkoyhtiöt Elering ja Fingrid ovat myös päättäneet käynnistää päivän sisäisen (intraday) kaupan Viron ja Suomen välillä 3.5.2010 alkaen. Lisätietoja:
Juha Hiekkala p. 040 553 9898
Jyrki Uusitalo p. 030 395 5181