;

Yhteiset sähkön vähittäismarkkinat Pohjoismaihin 2015

Vuoteen 2015 mennessä sähkönmyyjien tulisi kyetä tarjoamaan sähköä yhdenmukaisin ehdoin kaikille sähkönkäyttäjille missä tahansa Pohjoismaassa. Näin ehdotetaan Pohjoismaisten energiaviranomaisten (NordREG) yhteisraportissa. Pohjoismaiden energiaministerit käsittelevät ehdotusta kesäkuussa. Sähkönkäyttäjät hyötyvät Pohjoismaiden yhteisistä vähittäismarkkinoista kilpailun lisääntymisenä, vakuuttaa NordREG. Pohjoismaiset energiaviranomaiset ovat valmistelleet NordREGin puitteissa yksityiskohtaiset ehdotukset miten kansallisia säännöksiä ja toimintatapoja täytyisi harmonisoida toimivien yhteismarkkinoiden aikaansaamiseksi. Harmonisointiehdotukset koskevat muun muassa myyjänvaihtoa, muuttotilanteita sekä myyjän velvollisuutta ilmoittaa hinnan muutoksista asiakkaille. NordREG ryhtyi valmistelutyöhön viime vuoden alussa.

Yhteisten sähkön vähittäismarkkinoiden saavuttaminen edellyttää vielä toimenpiteitä. Valmistelutyö yhdessä eri markkinaosapuolten kanssa on keskeistä toimivien markkinoiden luomiseksi.

Tänään julkaistavassa raportissa NordREG esittää myös tarkan toteutusaikataulun. Tavoitteena on, että vuonna 2015 Pohjoismaissa on yhteiset sähkön vähittäismarkkinat.

Lähde: Energiamarkkinavirasto