;
13.11.2009 00.00
Ajankohtaista

Syöttötariffilain valmistelu jatkuu TEM:ssä

Työ- ja elinkeinoministeriön uusiutuvan energian syöttötariffia selvittäneen työryhmän ehdotus on ollut lausunnolla 6.-28.10.2009. Ministeriö valmistelee syöttötariffijärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä ottaen huomioon saadut lausunnot. Valtiovarainministeriö esittää lausunnossaan, että syöttötariffin rahoittaminen suoraan sähkön käyttäjiltä kerättävällä maksulla olisi ongelmallista. Uusiutuvan energian syöttötariffia selvittänyt työryhmä ehdotti 29.9.2009 loppuraporttissaan, että Suomessa otettaisiin käyttöön markkinaehtoinen takuuhintajärjestelmä. Ehdotukset koskevat tuulivoimalla ja biokaasulla tuotettua sähköä. Järjestelmässä sähköntuottajat osallistuisivat sähkömarkkinoille. Järjestelmä poistaisi tuottajalta sähkön hintariskin miltei kokonaan tariffin keston ajalta. Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää nyt syöttötariffin rahoittamistapaa yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2010. Lisätietoja: Työ- ja elinkeinoministeriö