;
14.8.2009 00.00
Ajankohtaista

Selvitys valmistunut rajajohtohäiriöstä Pohjois-Suomessa

Ukkosmyrsky aiheutti 10.8. rajajohtohäiriön Pohjois-Suomessa, minkä seurauksena Suomi erosi muista Pohjoismaista omaksi taajuusalueeksi. Taajuus kävi alimmillaan 49.31 hertsissä. Suomen saareke kytkettiin takaisin osaksi pohjoismaista järjestelmää viiden minuutin kuluttua.

Keminmaa-Pikkarala voimajohto oli investointi- ja kunnossapitotöiden takia poissa käytöstä, jolloin Suomi oli kytkeytyneenä yhdellä 400 kV Petäjäskoski-Letsi välisellä johdolla muuhun pohjoismaiseen verkkoon.

Tornion alueen teollisuuskuormia syötettiin keskeytyksen vuoksi Svartbystä Ruotsista. Ukkosen seurauksena Petäjäskoski-Letsi välinen johto laukesi verkosta kello 17:50. Tämän  seurauksena Suomi erosi muista Pohjoismaista omaksi taajuusalueeksi. Saarekkeen taajuus kävi alimmillaan 49,31 hertsissä.

Taajuus palautui noin kolmessa minuutissa häiriötä edeltävälle tasolle. Saareke kytkettiin käsin takaisin osaksi pohjoismaista järjestelmää viiden minuutin kuluttua. Saarekekäyttö onnistui hyvin. Taajuusohjatut reservit riittivät pitämään taajuuden riittävän hyvänä.

Häiriöstä ei aiheutunut merkittäviä toimituskeskeytyksiä eikä voimalaitosten irtikytkeytymisiä. Fingridin asiakkaat ovat raportoineet joitakin, ilmeisesti taajuuskuopan aiheuttamia, suojalaitteiden toimintoja.

Edellisen kerran Suomi on ollut saarekkeena 27.12.1983 Ruotsin Hamrasta alkaneen suurhäiriön seurauksena.

Lisätietoja: Timo Kaukonen, puh. 030 395 4228