;
30.12.2009 00.00
Ajankohtaista

Sähkön siirtosopimukset Venäjältä Suomeen vuodelle 2010

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt sopimukset kolmen sähköntuojan kanssa sähkönsiirrosta Venäjältä Suomeen vuodelle 2010. Yhteyksien kaupallinen kapasiteetti on yhteensä 1300 megawattia (MW).Fingrid Oyj:n Venäjän yhteyksillä sähköä tuovat jatkossa seuraavat yhtiöt: 

                                                     Teho MW

Fortum Power and Heat Oy (Suomi)      400

RAO Nordic Oy (Suomi)                       650

Scaent AB (Ruotsi)                              250

Yhteensä                                        1300
Venäjän kantaverkkoyhtiön, Federal Grid Company (JSC "FGC UES") antaman selvityksen mukaisesti venäläinen sähkönmyyjä INTER RAO UES on sopinut sähköntoimituksesta Venäjältä Suomeen edellä mainittujen yhtiöiden kanssa. Fingridin siirtosopimukset sähköntuojien kanssa on tehty vuoden 2010 loppuun.

Kehitystyö Venäjän tuonnin siirtoehtojen muuttamisesta sähkömarkkinoita tehokkaammin palveleviksi on jatkunut aktiivisesti venäläisten osapuolten kanssa. Markkinaehtoisuuden edistämistä on viivästyttänyt eurooppalaisen ja venäläisen markkinarakenteen eroavaisuudet sekä toimijoiden erilaiset roolit. Uusien markkinaehtoisten tuontiperiaatteiden käyttöönotto edellyttää vielä muutoksia Venäjän sähkömarkkinasääntöihin ja sähkönmyyjän sähköntoimitussopimuksiin. Venäjän yhteyksien siirtopalvelun englanninkielinen kuvaus voimassa olevine siirtotariffeineen on esitetty Fingridin internet-sivuilla. Lisätietoja:
Asiakaspäällikkö Jarno Sederlund, 030 395 4251 tai 040 519 5071