;

Sähkön käyttö väheni 3,8 prosenttia vuonna 2008

Viime vuosi oli sähkön kannalta poikkeuksellinen. Talouden taantuma vähensi teollisuuden sähköntarvetta, erityisesti tämä näkyi paljon sähköä käyttävässä metsäteollisuudessa. Teollisuuden tuotanto ja sähköntarve vähenivät kiihtyvällä vauhdilla vuoden loppua kohti. ​Viime vuosi oli lämmin ja sateinen. Lämpötilamittausten historiassa vuosi 2008 oli kuudenneksi lämpimin. Vesivoima saavutti kaikkien aikojen tuotantoennätyksen. Tuulivoima kasvoi kasvaneen tuotantokapasiteetin vuoksi lähes 40 prosenttia. Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt supistuivat merkittävästi toisena perättäisenä vuonna. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto pysyi lämpimistä säistä huolimatta ennallaan.

Keskilämpötila oli koko maassa 1-2 astetta keskimääräistä lämpimämpi, maan eteläosassa paikoin yli kaksi astetta lämpimämpi. Vuosi oli sateinen, ja paikkakuntakohtaisia vuosisade-ennätyksiä rikottiin eri puolilla Suomea.

Suomi käytti sähköä viime vuonna 86,9 miljardia kilowattituntia (terawattituntia, TWh), vähennys vuoteen 2007 oli 3,5 TWh eli 3,8 prosenttia. Vähennys oli suurin sitten sotavuosien. Sähkönkäyttö on vähentynyt yli kolme prosenttia rauhan aikana vain yleislakkovuonna 1956 (-3,1 %) ja vuonna 1947 (-3,4 %). Lämpötilakorjattuna sähkön käyttö väheni viime vuonna kolme prosenttia.


Eniten sähköä yhteistuotannosta, vesi- ja tuulivoima ennätyksiin

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) kattoi sähkön käytöstä viime vuonna lähes 31, ydinvoima yli 25, vesivoima runsaat 19 sekä hiili- ja muu lauhdutusvoima yli yhdeksän prosenttia. Tuulivoiman osuus oli 0,3 prosenttia. Sähkön nettotuonti kattoi lähes 15 prosenttia sähkön käytöstä.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (26,7 TWh) pysyi edellisvuoden tasolla lämpöisistä säistä huolimatta. Kaukolämmityksen yhteydessä tuotettiin sähköä 1,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007, teollisuuden CHP väheni kaksi prosenttia. Ydinvoiman tuotanto (22,0 TWh) supistui lievästi vuoden 2007 ennätystuotannosta.

Vesivoima (16,9 TWh) kasvoi yli viidesosan ja nousi ennätykseen. Edellinen ennätys oli vuodelta 1992 (15,0 TWh). Pääosin hiilellä tuotettua lauhdutussähköä (8,2 TWh) tarvittiin 43 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tuulivoiman tuotanto (0,2 TWh) kasvoi uusien tuulivoimalaitosten myötä lähes 40 prosenttia.

Sähkön nettotuonti (12,8 TWh) kasvoi vajaat kaksi prosenttia. Pohjoismaiden vesitilanne oli hyvä kesän loppuun asti. Syksyllä Pohjoismaiden vesivarastot painuivat kuitenkin pitkän ajan keskiarvon alapuolelle. Sähkön tuonti Suomeen Ruotsista ja Norjasta väheni edellisvuodesta, ja sähkökauppa Pohjoismaiden kanssa kääntyi Suomelle lievästi vientivoittoiseksi. Sähkön tuonti Venäjältä ja Virosta sen sijaan kasvoi merkittävästi.


Sähkön käyttö: edelleen yli puolet teollisuuteen,
neljännes koti- ja maatalouksiin

Viime vuonna teollisuus käytti sähköstä 51, asuminen ja maatalous lähes 26 sekä palvelut ja rakentaminen lähes 20 prosenttia. Siirto- ja jakeluhäviöihin meni sähköstä runsaat kolme prosenttia. Kotitalous- ja sähkölämmityssähkö sisältyvät asumisen sähköön.

Teollisuuden sähkön tarve supistui viime vuonna 7,1 prosenttia. Väheneminen kiihtyi vuoden loppua kohden. Metsäteollisuudessa sähkön käyttö väheni 10,9, muissa teollisuuksissa väheneminen oli 1-2 prosenttia. Palvelut ja rakentaminen tarvitsivat sähköä viime vuonna saman verran kuin edellisvuonna.

Sähkön kulutuksessa talvikauden 2007/2008 huipputeho saavutettiin perjantaina tammikuun 4. päivä klo 17-18, jolloin tunnin keskiteho oli 13 770 megawattia (MW).

Lähde: Energiateollisuus