;
1.7.2009 00.00
Ajankohtaista

Nordel lakkautettu - ENTSO-E täyteen toimintaansa

Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöiden yhteinen järjestö Nordel on tänään 1.7. lopettanut toimintansa. Nordelin toiminnan korvaa eurooppalainen järjestö European Network of Transmission System Operators (ENTSO-E).

ENTSO-E:n perustivat 42 eurooppalaista kantaverkkoyhtiötä 32 maasta. Perustamiskokouksessa sovittiin, että olemassa olevat järjestöt puretaan ja kaikki yhteistyö siirretään saman katon alle.

Heinäkuun alussa lopettivat Nordelin lisäksi myös esimerkiksi Manner-Euroopan sähköverkon operatiivinen järjestö UCTE ja lähinnä sähkömarkkinoita edistänyt ETSO-järjestö. Uuden järjestön perustamista edellytti osaltaan EU:n äskettäin hyväksymä sähkön sisämarkkinasäädäntö.

ENTSO-E:n tehtävänä on edistää EU:n sisämarkkinoiden integroitumista ja luoda kantaverkkoihin liittyviä toimitusvarmuus- ja markkinasääntöjä. Se toimii yhteistyössä EU:n komission, kansallisten viranomaisten ja sähkömarkkinaosapuolten kanssa. Järjestön toimisto sijaitsee Brysselissä ja siihen tulee alkuvaiheessa noin 20 hengen sihteeristö.

Nordelin tiedote 1.7.2009

ENTSO-E:n tiedote 1.7.2009

Lisätietoja: www.entsoe.eu