;
12.11.2009 00.00
Muut

Markkinoiden integraatio etenee Euroopassa

Market coupling Tanskan ja Saksan välillä otettiin käyttöön 9.11.2009. Käyttöönotto mahdollistaa Tanskan ja Saksan välisten siirtojohtojen tehokkaamman käytön.
Lopullinen tavoite on ns. price coupling, mikä vastaa menetelmää, jota käytetään Pohjoismaiden välillä. Menetelmä vaatii toteutuakseen pörssien laskentamenetelmien yhteensovittamista.
 
Myös eurooppalaiset sähköpörssit ovat asettaneet tavoitteeksensa laskentamenetelmien yhdenmukaistamisen. Pörssit tavoittelevat yhteistä menetelmää, jonka avulla sähkön hinnanmuodostus olisi yhdenmukainen alueella, jonka vuotuinen sähkönkulutus on yli 2/3 Euroopan sähkömarkkinoista.
 
Lisätietoja: Energiasanomat /Energiateollisuus ry:n uutiskirje