;
18.12.2009 00.00
Lehdistötiedotteet

Maanomistajille uusi keino antaa palautetta voimajohtohankkeista

Suomen voimajärjestelmästä vastaava kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on julkaissut kansalaisille suunnatun karttapohjaisen palaute- ja lausuntopyyntöpalvelun.Fingridin karttapalvelu on julkaistu yhtiön internet-sivuilla. Helppokäyttöisen karttapalvelun kautta maanomistajat ja voimajohtojen läheisyydessä asuvat voivat jättää kartalle kohdennettuja toimenpidepyyntöjä, antaa palautetta Fingridin omistaman kantaverkon voimajohdoista tai pyytää lausuntoa luvanvaraiseen hankkeeseen johdon ympäristössä.

Luvanvaraisia hankkeita ovat maankäytölliset toimenpiteet, joista saattaa aiheutua vaaraa voimajohdon käytölle tai yleiselle turvallisuudelle. Yleisimpiä toimenpiteitä ovat rakentaminen, kaivaminen ja maa-aineksen otto. Useinkaan kyse ei ole toimenpiteiden ehdottomasta kieltämisestä, vaan asianmukaisten ohjeiden antamisesta turvalliselle toiminnalle voimajohtojen läheisyydessä.

Kartta- ja palautepalvelu helpottaa lausunnon pyytämistä ja myös lausunnon antaja pystyy palvelun avulla saamaan nopeammin käsityksen siitä, mitä johtoa ja sen tarkkaa kohtaa pyyntö koskee. Jos kyseinen johto ei olekaan Fingridin, lausunnon pyytäjä voidaan helposti ohjata oikean verkonomistajan puheille.

Uudessa palvelussa käyttäjä voi tutustua yksittäisen voimajohdon tai pylvään sijaintiin kartalla. Palveluun on myös koottu kaikki vuonna 2009 toteutuneet ja vuonna 2010 suunnitellut voimajohtoalueiden raivauskohteet.

Karttapalautepalvelun testausvaiheessa selvitetään konseptin sopivuutta yhtiön palaute- ja vuorovaikutuskanavana. Testivaihe kestää huhtikuun 2010 loppuun saakka.

– Idea hankkeeseen lähti Fingridin toiminnan arvoista eli avoimuudesta ja vastuullisuudesta. Palvelun avulla Fingrid haluaa parantaa yhteydenpitoa maanomistajiin ja muihin sidosryhmiin. Uudistuksen tärkein hyöty on mahdollisuus liittää palaute tarkkaan sijaintiin kartalla, kertoo maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm.

– Kehitämme jatkuvasti maanomistajille suunnattuja palveluitamme ja toivomme että saamme runsaasti monipuolista palautetta kansalaisilta. Jatkossa mahdollisesti laajennamme palvelun suunnitteilla oleviin johtohankkeisiin. Tässä ensi vaiheessa karttapalaute on suunnattu olemassa olevaan kantaverkkoon, Alm kertoo.

Karttapalautejärjestelmä sijaitsee osoitteessa http://fingrid.navici.com/. Siihen pääsee myös Fingridin kotisivuilta www.fingrid.fi.

Lisätietoja:
maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm, puh. 030 395 5101
Fingrid Oyj:n Internet-sivut www.fingrid.fi