;

Halvat sähkötarjoukset innostivat kuluttajia vaihtamaan sähkönmyyjää

”Myös pienistä puroista on kotitalouden säästettävä” tuntuvat sähkönkäyttäjät tuumivan, sillä alkuvuonna sähkönmyyjää vaihdettiin ennätyksellisen runsaasti. Kuluttajien innostusta myyjänvaihtoon ovat lisänneet halventuneet sähkötarjoukset. Erityisesti määräaikaiset sähkösopimukset ovat olleet edullisia. ​Kuluttajat ovat alkuvuoden aikana etsineet Energiamarkkinaviraston www.sahkonhinta.fi kilpailuttamispalvelusta yli 1,7 miljoonaa kertaa edullisia sähkötarjouksia. Kilpailuttaminen ei ole ollut turhaa. Tammi-huhtikuun aikana noin 85 000 sähkönkäyttäjää (2,8 %) vaihtoi myyjää. Lisäys on ollut merkittävä, sillä vuodessa vaihtaneiden osuus on noussut yhdellä prosenttiyksiköllä. Viimeisten 12 kuukauden aikana myyjää vaihtaneita on ollut yhteensä 5,3 % kaikista sähkönkäyttäjistä.

Viime syksynä alkanut sähkön markkinahintojen lasku on heijastunut alkuvuonna myös vähittäishintoihin. Nopeimmin markkinahintojen muutokset näkyvät tarjoushinnoissa. Uusissa yhden ja kahden vuoden määräaikaisissa sopimuksissa hinnat ovat vuodessa tulleet alaspäin vajaat 20 prosenttia. Määräaikaiset sopimukset ovatkin tällä hetkellä selkeästi muita tuotteita edullisempia.

Myös paikallisten myyjien toistaiseksi voimassa olevat toimitusvelvollisuushinnat kääntyivät kevään aikana laskuun. Kotitalouksien sähköenergian toimitusvelvollisuushinta on laskenut alkuvuoden aikana 2,4 prosenttia.

Sähköyhtiöiden hinnoissa on merkittäviä eroja. Paikalliselta myyjältä toimitusvelvollisuushinnalla ostettuna sähkö on kalleinta Pohjois-Suomessa ja halvinta Länsi-Suomessa sekä Uudellamaalla. Suurimmalla osalla kuluttajista on mahdollisuus löytää toimitusvelvollisuushintaa halvempia tarjouksia. Kesäkuun alussa noin 80 prosentissa verkkoalueista ulkopuolisen myyjän tarjous alitti paikallisen myyjän listahinnan.

Sähkön siirtohinnat nousivat tammi-kesäkuun välisenä aikana keskimäärin 2 %. Nousun taustalla ovat lisääntyvät tarpeet investoida verkoston uusimiseen, toimitusvarmuuden parantamiseen sekä etäluettaviin mittalaitteisiin. Lisäksi suurimmalla osalla verkonhaltijoista verkkotoiminnan tuotto vuosina 2005 - 2007 jäi Energiamarkkinaviraston salliman maksimituoton alapuolelle.

Lisätietoja: Energiamarkkinavirasto