;

EU avustaa Suomen ja Viron välistä sähkökaapelia 100 miljoonalla eurolla

Suomi ja Viro ovat saamassa EU:lta 100 miljoonaa euroa maiden välisen toisen sähkökaapelin rakentamiseen. Tuki on osa EU:n 5 miljardin elvytyspakettia. Komissio on ehdottanut investointeja mm. energia- ja laajakaistahankkeisiin. Investointien katsotaan piristävän EU:n taloutta ja samalla kohdistuvan strategisiin tavoitteisiin kuten energian toimitusvarmuuteen. Varsinkin Baltian maiden sähkön toimitusvarmuus on eräs keskeisistä EU:n panostuskohteista.

Fingridin alustavien laskelmien mukaan Estlink 2-hankkeen kokonaiskustannukset nousevat noin 280 miljoonaan euroon.