;
21.12.2009 00.00
Ajankohtaista

Entso-E hyväksyi läpisiirtojen korvausjärjestelmän vuodelle 2010

Euroopan kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöorganisaatio Entso-E hyväksyi 16.12. läpisiirtokorvausjärjestelmän vuodelle 2010. Järjestelmä korvaa verkkoyhtiöille kustannuksia, joita sähkön siirto maiden läpi aiheuttaa. ITC/Perimeter maksu puolittuu.Läpisiirtokorvausmenettely luo pohjan koko Euroopan laajuisen sähkönsiirtoverkon tehokkaalle käytölle ja vapaille sähkömarkkinoille. Sen ansiosta on voitu poistaa rajamaksut maiden väliseltä sähkön siirrolta. Ensimmäinen läpisiirtokorvaussopimus tehtiin vuonna 2002 ja se kattoi 8 maata. Nykyisin sopimukseen on liittynyt 33 Entso-E maata. Läpisiirroista korvataan sekä häviö- että infrastruktuurikustannuksia.

Infrastruktuurikustannuksilla katetaan verkon pääoma- ja ylläpitokustannuksia. Infrastruktuurikorvausten summa on yhteisesti sovittu Euroopan Komission ITC Guideline-luonnoksen mukaisesti 100 miljoonaksi euroksi vuodelle 2010. Häviökorvausten summa on samaa tasoa, mutta korvaus määritetään toteutuneiden häviöiden mukaan. Kokonaisuudessaan korvausten taso puolittuu edelliseen sopimuskauteen verrattuna.

ITC/Perimeter-maksun taso on yhtäläinen järjestelmään osallistuvien osapuolten välisten siirtokorvausten kanssa. Uusi sopimus vaikuttaa myös Venäjän rajasiirtopalvelun hinnoitteluun. Uuden sopimuksen mukainen ITC/perimeter-maksu Venäjän tuonnille ja viennille on 0,7 €/MWh. Aikaisempaan sopimukseen verrattuna maksu puolittuu.