;
15.10.2009 00.00
Muut

Energia-ala tukee valtioneuvoston tavoitetta 80 prosentin päästöleikkauksista

Lähivuosina tehtävät energiainvestoinnit määrittävät pitkälti Suomen hiilidioksidipäästöjen tason vuosikymmeniksi eteenpäin. Valtioneuvoston vuoteen 2050 ulottuva tulevaisuusselonteko on tärkeä avaus jatkotyön pohjaksi, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen sanoo. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa esitetään tavoite, jonka mukaan Suomen päästöjä leikattaisiin vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä osana kansainvälistä yhteistyötä. Energiateollisuus pitää tavoitetta tärkeänä ja tukee sen toteuttamista. Naukkarisen mukaan alan tavoitteena on hyvin vähäpäästöinen sähkön ja kaukolämmön tuotanto vuonna 2050. Samalla sähköllä ja kaukolämmöllä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja vähentää päästöjä niin liikenteessä, lämmityksessä kuin teollisuudessakin. Tämä pienentää myös riippuvuuttamme tuontipolttoaineista.

Energia-ala on vuosikymmenien aikana ollut merkittävä investoija Suomessa. Sähköstä jo yli 60 prosenttia tuotetaan hiilidioksidivapaasti, yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon osuus on maailman huippuluokkaa ja kaukolämmitetyissä taloissa asuu lähes puolet suomalaisista. Energian hinta on saatu säilymään kilpailukykyisellä tasolla. Ilmastotavoitteiden toteuttamisen lisäksi on välttämätöntä, että Suomen saavuttamat kilpailuedut pystytään säilyttämään myös tulevaisuudessa. Samalla on turvattava energian saanti kaikissa olosuhteissa.

Energiateollisuus tekee parhaillaan pitkän aikavälin visiota siitä, miten energia-alan päästöt saadaan mahdollisimman pieniksi siten, että samalla otetaan tasapainoisesti huomioon energian saatavuus ja toimitusvarmuus sekä turvataan kansalaisten hyvinvointi ja elinkeinoelämän kilpailukyky. Visio julkistetaan ET:n syysseminaarin yhteydessä 12.11.

Lähde: Energiateollisuus