;
28.5.2008 00.00
Ajankohtaista

Varavoimalaitoksen käyttöoikeussopimus KSS Energian kanssa

Fingrid on tehnyt käyttöoikeussopimuksen KSS Energian kanssa Hinkismäen 40 megawatin kaasuturpiinin käyttämisestä varavoimalaitoksena.Voimalaitos muutetaan varavoimalaitokseksi, joka täyttää nopean häiriöreservin vaatimukset. Laitoksen automaatiojärjestelmää myös parannetaan varmistamaan pitkäaikaista ja luotettavaa toimintaa. Käyttö häiriöreservinä alkaa vuoden 2009 alusta, kun kaasuturpiinin tekninen käyttövalmius on todennettu. Sopimus on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Fingridin keskeisiä tehtäviä on vastata maamme sähköjärjestelmän käyttövarmuudesta. Käyttövarmuuden turvaamiseksi Fingrid pitää yllä reservejä sopimuksin teollisuuden ja voimalaitosten kanssa. Yhtiö myös omistaa varavoimaksi soveltuvaa kaasuturpiinikapasiteettia. Varavoiman tarve kasvaa tulevaisuudessa. Fingrid varautuukin rakentamaan uutta varavoimakapasiteettia ja hyödyntämään jo olemassa olevaa varavoimakapasiteettia mahdollisilla käyttöoikeussopimuksilla sekä tekemään lisää sopimuksia myös tarkoitukseen sopivista irtikytkettävistä kuormista. Käyttöoikeussopimuksia varten Fingrid on julkaissut erilliset varavoimalaitosten hankintaperiaatteet, jotka on haettavissa Fingridin Internet-sivuilta.  Lisätietoja:
Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj, puh 030 395 5160, 040 556 2662 Asiakaspäällikkö Jarno Sederlund, Fingrid Oyj,
puh.  030 395 4251, 040 519 5071