;
30.6.2008 00.00
Ajankohtaista

TSOt perustavat uuden eurooppalaisen yhteistyöjärjestön

Kantaverkkoyhtiöiden (TSOt) toimitusjohtajat allekirjoittivat 27.6.2008 Prahassa aiesopimuksen uuden eurooppalaisen TSO-järjestön European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) perustamisesta vuoden 2008 loppuun mennessä. Paikalla oli 36 TSOta yhteensä 31 maasta.

Elin on paitsi alan yhteistyö- ja etujärjestö myös EU:n ns. kolmannen energiapaketin periaatteiden mukainen yhteistoimintaelin. Sen tavoitteena on edistää eurooppalaisten sähkömarkkinoiden yhdentymistä ja eurooppalaisen siirtoverkon toimitusvarmuutta. Järjestön keskeisenä tehtävänä on kehittää yhteisiä teknisiä ja markkinoita koskevia pelisääntöjä. 

Syksyn aikana käydään sidosryhmien kanssa keskusteluja uuden järjestön asemasta ja toimintaprosesseista.

Sopimuksen mukaan tavoitteena on, että nykyisten TSO-järjestöjen, mukaanlukien pohjoismaisen Nordelin, toiminta siirretään uuteen järjestöön 6 kuukauden kuluessa perustamisesta ja nykyiset järjestöt lakkautetaan.  

TSOiden yhteinen tiedote on luettavissa ETSOn kotisivulla www.etso-net.org. Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen, puh. 030 395 5120 tai 040 560 5274