;
11.9.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin välistä voimajohtohanketta esitellään yleisötilaisuuksissa

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj käynnisti alkuvuodesta 2008 ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 400 kilovoltin voimajohdolle Porin Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin välillä. Arviointiohjelmasta saatujen lausuntojen perusteella Fingrid Oyj tarkastelee uusia vaihtoehtoisia johtoreittejä Porissa, Noormarkussa ja Pomarkussa. Hanketta esitellään yleisötilaisuuksissa Noormarkussa ja Kristiinankaupungissa viikolla 38.

Fingrid Oyj vastaa valtakunnan päävoimansiirtoverkosta eli kantaverkosta. Uudella 400 kilovoltin voimajohtorakenteella varaudutaan Pohjanmaan rannikkoalueen voimansiirtoverkon siirtymiseen tulevaisuudessa 220 kV jännitteestä 400 kV jännitteen käyttöön. Suurempaan jännitteeseen siirrytään vaiheittain seuraavien 10 - 20 vuoden kuluessa.

Fingrid toimitti tammikuussa 2008 ympäristövaikutusten arviointimenettelyn mukaisen arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Lounais-Suomen ympäristökeskukselle.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta annettujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä pidetyn ohjausryhmän kokouksen perusteella YVA-menettelyssä tarkastellaan aikaisempien reittivaihtoehtojen lisäksi Meri-Porin pohjoinen kiertoreitti Tahkoluodon ja Lampaluodon välillä, Poikeljärven eteläinen ja pohjoinen kiertoreitti, Järvikylän vaihtoehtoinen reitti sekä Poosjärven pohjoinen kiertoreitti.

Tarkasteltavien reittivaihtoehtojen sijaintiin voi tutustua hankkeen internet-sivuilla verkkopalvelussamme www.fingrid.fi kohdassa ympäristö ja YVA-menettelyt.

Reittivaihtoehtoja ja arviointiselostusluonnoksen sisältöä esitellään yleisölle Noormarkussa ja Kristiinankaupungissa Fingridin järjestämissä tilaisuuksissa. Näissä yleisötilaisuuksissa kerrotaan muun muassa hankkeen arvioiduista vaikutuksista ihmisten elinoloihin, ympäristöön, maisemaan ja maankäyttöön. Yleisö voi tutustua suunnitelmiin ja esittää niistä näkemyksiään ja mielipiteitään. Paikalla ovat Fingridin edustajat ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaava konsultti.

Tilaisuuksien ajankohdat:

Noormarkku 
Keskiviikko 17.9.2008 klo 18.00  
Noormarkun kunnanvirasto, valtuustosali 
Laviantie 4, 29600 Noormarkku   Kristiinankaupunki
Torstai 18.9.2008 klo 18.00   
Lapväärtin maataloustoimisto
Uudensillantie 3, 64300 Lapväärtti Lisätietoja:
Projektipäällikkö Mika Penttilä, puh. 030 395 5230
Vanhempi asiantuntija Hannu Ylönen, puh. 030 395 5259