;
18.3.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Pohjoismaiset sähkömarkkinat yhdentyvät tänä vuonna läntisen Keski-Euroopan kanssa

Verkkoinvestoinnit Pohjoismaissa nousevat 600 - 800 miljoonaan vuodessa Euroopanlaajuiset sähkön tukkumarkkinat ottavat ison kehitysaskeleen kesällä pohjoismaisten markkinoiden yhdentyessä läntisen Keski-Euroopan kanssa. Pohjoismainen sähköpörssi Nord Pool Spot ja Saksan sähköpörssi EEX kytkevät spot-markkinansa yhteen  kesän aikana. Sähkön tukkumarkkinoiden integraatiota käsiteltiin tänään Fingridin järjestämässä sähkömarkkinapäivässä.Käytännössä sähkön tukkuhinnan markkina-alue voi käsittää vuoden päästä Pohjoismaiden lisäksi Saksan, Belgian, Hollannin ja Ranskan. Tämä on yhteiskooltaan lähes neljä kertaa Pohjoismaiden markkinat ja puolet koko Euroopan sähkömarkkinoista. Jatkossa kantaverkkoyhtiöt antavat kapasiteettinsa pörssien käyttöön ja jaettavaksi markkinoille samassa yhteydessä, kun energiakaupatkin tehdään. Menettely on tuttu Pohjoismaissa ja nyt tämä käytäntö laajenee Eurooppaan. Toimintamallilla varmistetaan, että koko siirtokapasiteetti tulee käyttöön ja että sähköt virtaavat markkinoilla aina oikeaan suuntaan eli matalan hinnan alueilta korkean hinnan alueille. Todennäköisesti sähkön hintojen jyrkät vaihtelut alueiden välillä tasaantuvat. Markkinoiden integraatiotyössä kantaverkkoyhtiöillä on suuri rooli. Kantaverkkoyhtiöt kuten Fingrid Oyj luovat edellytykset tukkumarkkinoiden toiminnalle. Siirtokapasiteetin riittävyys, niin sanottujen pullonkaulojen hyvä hallinta, markkinatiedon läpinäkyvyys ja tasepalvelun sujuvuus ovat näitä edellytyksiä. Fingridissä on vahvasti sitouduttu markkinaedellytysten luomiseen. Yhtenä uusimpana esimerkkinä on sähkömarkkinatiedon lisääminen yhtiön verkkosivuilla. Pohjoismaiden ja Saksan yhteinen markkinoiden yhdentymishanke on edennyt suotuisasti. European Market Coupling Company aloittaa toimintansa kesällä 2008. Omistajina yhtiössä on Nord Pool Spotin lisäksi muun muassa Saksan sähköpörssi EEX sekä kantaverkkoyhtiöitä Tanskasta ja Saksasta.
Nordelilta uusia verkonvahvistuksia Sähkömarkkinoiden eurooppalaisen integraation rinnalla kantaverkkoyhtiöt tekevät jatkuvasti töitä alueellisten markkinoiden kehittämiseksi. Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteisjärjestö Nordel onkin esittänyt uusia verkonvahvistuksia, jotka ajoittuvat vuoden 2015 jälkeiseen aikaan. Uusimmassa verkkosuunnitelmassa on tuotu esille neljä uutta johtohanke-ehdotusta. Nämä uudet hankkeet yhdessä aiemmin esitettyjen investointien kanssa parantavat huomattavasti sähkömarkkinoiden toimivuutta. Markkina-alue pysyy yhtenäisenä lähes kaksinkertaisen ajan nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Käytännössä uusi verkko-ohjelma merkitsee pohjoismaisten verkkoinvestointien kaksinkertaistumista ja nousemista 600-800 miljoonan euron vuositasolle. Esitetyt verkkovahvistukset edistävät myös ympäristötavoitteiden saavuttamista, sillä verkonvahvistukset edesauttavat uusiutuvien energiamuotojen laajamittaista käyttöä. Nordelin ehdottama verkkosuunnitelma ulottuu aina vuoteen 2025 ja se perustuu Pohjoismaiden sähkönkulutus- ja tuotantonäkymiin sekä vaihtoehtoisiin skenaarioihin. Selvityksessä on myös otettu huomioon ilmastokysymykset, markkinoiden yhdentyminen sekä kansalliset verkon kehitysratkaisut. Uudet hankkeet ovat jatkoa Nordelin viidelle jo aikaisemmin ehdottamalle hankkeelle. Näistä neljä on jo teknisessä suunnittelu- tai rakennusvaiheessa ja viidennestäkin on tehty aiesopimus. Liite: Kuva Nordelin uusista verkonvahvistuksista fi/media/lehdistotiedotteet/nordel.jpg Nordelin 2004 esittämät verkkovahvistukset 1. Fenno-Skan 2
2. Stora Bælt
3. Nea-Järpströmmen
4. Sydlänken
5. Skagerrak IV Ehdotetut uudet Nordelin sisäiset vahvistukset 6. Sydvästlänken
7. Ørskog-Fardal
8. Ofoten-Balsfjord-Hammerfest
9. Ruotsi-Suomi, pohjoisen vaihtosähköyhteys Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428
Varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen, puh. 040 560 5274
Johtaja Pertti Kuronen, puh. 0400 462 614