;
11.1.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Merikaapeliyhteydelle myönnettiin vesitalouslupa

FennoSkan2
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt vesitalousluvan merikaapeliyhteyden laajennukselle Suomen ja Ruotsin välillä. Laajennuksen toteuttavat yhteistyönä Fingrid Oyj ja Svenska Kraftnät. Noin 300 miljoonan investointihanke - Fenno-Skan 2 - valmistuu vuonna 2011. Hankkeella parannetaan selvästi pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimivuutta.
Ympäristölupavirasto on myöntänyt Fingrid Oyj:lle luvan merikaapelin asentamiseen Pyhärannan kunnasta Suomen talousvyöhykkeen ulkorajalle ja uuden merielektrodin rakentamiseen vanhan tilalle Uudenkaupungin kunnan alueella. Samalla Fingrid Oyj:lle myönnettiin pysyvä käyttöoikeus merikaapelia varten tarvittaviin vesialueiden osiin.  Käyttöoikeus myönnettiin kaapelin tarvitsemaan osaan Pyhärannan kunnan Rihtniemen kylän yhteisestä vesialueesta sekä Suomen valtion yleisistä vesialueista. Lisäksi merielektrodia varten myönnettiin käyttöoikeus tarvittavaan osaan Uudenkaupungin kaupungin Kettelin kylän yhteisestä vesialueesta. Vesilupahakemusprosessi kesti noin vuoden ja siihen tarvittavat selvitykset tehtiin vuoden 2006 aikana. Lupahakemuksessa selvitettiin hankealueen vesiluontokuvaukset, hankkeen vaikutukset vesiluontoon, vesialueiden käyttöselvitykset ja hankkeen rakentamis- sekä käytönaikaiset vaikutukset vesiluontoon ja vesien käyttömuotoihin. Kaapeli upotetaan osin merenpohjaan Kaapeli tullaan upottamaan osin merenpohjaan, jolloin vaikutukset vesialueeseen ja sen käyttöön minimoituvat. Uusi linkki pienentää alueella esiintyvät korroosiovaikutukset viidennekseen nykyisestä. Fenno-Skanin laajennus on osa miljardin euron yhteispohjoismaista Nordelin investointiohjelmaa ja yksi viidestä uudesta rakennettavasta sähkön siirtoyhteydestä Pohjoismaiden välillä. Näiden kaikkien hankkeiden tarkoitus on valmistua vuoden 2010 vaiheilla. Investointiohjelma tähtää sähkömarkkinoiden edistämiseen ja käyttövarmuuden parantamiseen. Fenno-Skan 2 on valmistuessaan 800 megawatin ja 500 kilovoltin sähkön siirtoyhteys Suomen ja Ruotsin välillä. Yhteys toteutetaan tasasähköyhteytenä. Laajennuksen kokonaispituus on noin 270 kilometriä, mistä varsinaisen merikaapelin osuus on noin 200 kilometriä. Yhteyden molempiin päihin rakennetaan suuntaaja-asemat. Suomessa uusi yhteys liitetään kantaverkkoon Rauman sähköasemalla. Ruotsissa liittymiskohta maan kantaverkkoon on Tukholman pohjoispuolelle rakennettava Finnbölen suuntaaja-asema. Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh. 030 395 5129 tai
Projektipäällikkö Timo Kiiveri, puh. 030 395 5121