;
18.4.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Merikaapelihanke etenee suunnitellusti

Rajajohtolupa varmistunut Ruotsissa Ruotsin ja Suomen välisen merikaapelin (Fenno-Skan 2) toteutushanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Kaapelin toteutusta varten tarvittavat tärkeimmät viranomaisluvat ovat kunnossa, kun Ruotsissa myönnettiin eilen hankkeelle rajajohtolupa. Myös vesitalouslupa on Ruotsissa työn alla: lupa saadaan arviolta toukokuun puolivälissä.Suomessa rajajohtolupa saatiin jo loppusyksystä 2007 ja vesitalouslupa tammikuussa. Viime viikolla allekirjoitettiin hankkeen mittavin sopimus, 150 miljoonan euron kaapelin toimitussopimus Fingridin, Svenska Kraftnätin ja Nexans Norway AS:n välillä. Fenno-Skanin laajennus on osa miljardin euron yhteispohjoismaista Nordelin investointiohjelmaa ja yksi viidestä uudesta rakennettavasta sähkön siirtoyhteydestä Pohjoismaiden välillä. Näiden kaikkien hankkeiden tarkoitus on valmistua vuoden 2010 vaiheilla. Uusi kaapeliyhteys otetaan käyttöön vuoden 2011 lopulla. Fenno-Skan 2 -yhteys lisää Suomen ja Ruotsin välistä siirtomahdollisuutta nelisenkymmentä prosenttia liittäen pohjoismaiset sähkömarkkinat entistä kiinteämmin toisiinsa. Käytännössä investointi vähentää sähkömarkkinoiden eri maiden välisiä tilapäisiä sähkön hintaeroja. Yhteys pienentää myös pohjoismaisten sähkönsiirtoverkkojen häviöitä ja parantaa käyttövarmuutta. Järjestelmäpalveluiden kustannukset pienenevät ja tehopulan riski Nordel-alueella pienenee. Projektin mittavin sopimus allekirjoitettiin 10. päivä huhtikuuta. Fingrid ja Svenska Kraftnät valitsivat maaliskuussa Nexans Norway AS:n merikaapelin toimittajaksi. Toimituksen hinta on noin 150 miljoonaa euroa.  Varsinainen kaapelinvalmistus käynnistyy vuoden 2009 syksyllä Nexansin tehtaalla Haldenissa Norjassa. Kaapelin asennustyöt käynnistyvät keväällä 2011 ja kestävät kesän ylitse. Fenno-Skan 2 on 800 megawatin ja 500 kilovoltin sähkön siirtoyhteys Suomen ja Ruotsin välillä. Yhteys toteutetaan tasasähköyhteytenä. Laajennuksen kokonaispituus on noin 270 kilometriä, mistä varsinaisen merikaapelin osuus on noin 200 kilometriä. Merikaapelihankkeen toteuttavat tiiviissä yhteistyössä kantaverkkoyhtiöt Fingrid Oyj ja Svenska Kraftnät. Yhteyden molempiin päihin rakennetaan suuntaaja-asemat. Suomessa uusi yhteys liitetään kantaverkkoon Rauman sähköasemalla. Ruotsissa liittymiskohta maan kantaverkkoon on Tukholman pohjoispuolelle rakennettava Finnbölen suuntaaja-asema. Lisätietoja:
Kari Kuusela, varatoimitusjohtaja puh. 030 395 5129 tai
Timo Kiiveri, projektipäällikkö puh. 030 395 5121