;

Lämmin vuosi 2007 leikkasi sähkön käytön kasvua

Tavanomaista lämpimämmät ja sateisemmat säät leimasivat energiavuotta 2007. Lämmityksen tarve väheni viime vuonna. Sateet lisäsivät vesivoiman tuotantoa meillä ja läntisissä naapurimaissa. Ydinvoimassa saavutettiin tuotantoennätys. Sähkön tuonti Ruotsista ja Norjasta kasvoi, Virosta tuli uusi sähköntuontimaa. Sähköntuonti Venäjältä sen sijaan supistui merkittävästi. Sähköntuotannon päästöt pienivät. ​Suomi käytti sähköä viime vuonna 90,3 miljardia kilowattituntia (TWh), kasvu edellisestä vuodesta oli 0,3 prosenttia. Lämpötila- ja kalenterikorjattuna sähkön käyttö kasvoi kuitenkin prosentin, ilmenee Energiateollisuus ry:n Energiavuosi 2007 –tiedoista.

Teollisuuden sähkön käyttö pysyi viime vuonna jokseenkin ennallaan. Sähkölämmitykseen tarvittiin sähköä vajaa prosentti vähemmän kuin edellisvuonna. Muut käyttäjäryhmät sen sijaan lisäsivät sähkön käyttöään. Eniten kasvua oli palvelusektorissa.

Pohjoismaissa viime vuosi oli selvästi sateisempi kuin vuosi 2006. Pohjoismaiden vesivarastot olivat viime vuonna suurimman osan vuotta selvästi yli pitkän ajan keskiarvon. Suomessa vesivoiman tuotanto kasvoi vuonna 2007 lähes neljänneksen. Lisääntyneen vesivoiman ja sähkön länsituonnin ansiosta hiililauhdutustuotanto supistui vajaan viidesosan edellisvuodesta.

Sähkön käyttö: yli puolet teollisuuteen, neljännes kotitalouksiin

Viime vuonna teollisuus ja rakentaminen käyttivät sähköstä 53 prosenttia, palvelut ja liikenne 18 prosenttia, asuminen ja maatalous runsaat 15 prosenttia sekä sähkölämmitys 10 prosenttia. Siirto- ja jakeluhäviöihin meni viime vuonna sähköstä runsaat kolme prosenttia.

Teollisuuden ja rakentamisen sähkön tarve supistui viime vuonna 0,2 prosenttia. Palvelut ja liikenne tarvitsivat sähköä 2,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Asumisen ja maatalouden sähkön käyttö kasvoi 0,4 prosenttia

Lämpimät säät vähensivät sähkölämmityksen käytettyä sähköä 0,7 prosenttia, vaikka sähkölämmitykseen liitettiin vuoden mittaan noin 10.000 uutta asuntoa. Sähkö lämmitti vuodenvaihteessa noin 665.000 asuntoa, joissa asuu noin 1,6 miljoonaa suomalaista.

Viime helmikuussa oli koko maassa erittäin kylmää. Helmikuun 8. päivä klo 7-8 mitattiin Suomessa uusi sähkön kokonaiskulutuksen huipputeho, 14 914 megawattia. Edellinen ennätys oli 14 849 megawattia vuoden 2006 tammikuussa. Uuden ennätystunnin aikana Suomen oma sähköntuotanto oli 12 078 megawattia, siitä oli sähkön ja lämmön yhteistuotantoa 4 647, ydinvoimaa 2 730, vesivoimaa 1 974, lauhdevoimaa 2 724 ja tuulivoimaa kolme megawattia. Huipputunnin aikana sähkön tuontiteho oli 2836 megawattia, puolet huipputunnin tuonnista tuli Venäjältä.

Tuontisähkö korvasi lauhdutustuotantoa

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) kattoi sähkön käytöstä viime vuonna 29, ydinvoima 25, vesivoima 15 sekä hiili- ja muu tavanomainen lauhdutusvoima 16 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli 0,2 prosenttia. Sähkön nettotuonti kasvoi kymmenen prosenttia ja kattoi nyt 14 prosenttiin sähkön käytöstä.

Vesivoima kasvoi runsaiden sateiden vuoksi lähes 24 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto supistui leudon talven vuoksi lähes neljä prosenttia. Ydinvoimalaitokset saavuttivat kaikkien aikojen ennätyksen, 22,5 TWh, ydinvoiman tuotanto kasvoi runsaat kaksi prosenttia. Lauhdutustuotanto supistui yli 17 prosenttia, naapurimaista ja muista kotimaisista voimalaitoksista oli saatavissa hiililauhdutusta halvempaa sähköä.

Nettotuonti kasvoi runsaat kymmenen prosenttia. Sähkön tuonnissa suurimmat muutokset olivat Venäjän tuonnin väheneminen yli kahdeksan prosenttia, virolaissähkön tuonnin alkaminen ja hyvän vesivuoden ansiosta lisääntynyt sähkön tuonti Ruotsista ja Norjasta.

Aivan vuoden 2006 lopussa käyttöönotettu Suomen ja Viron välinen Estlink-johto avasi mahdollisuuden sähköntuontiin Virosta. Noin kaksi prosenttia viime vuoden sähköstä oli tuotettu Virossa. Estlinkin kautta Viro pystyy myös ostamaan sähköä Suomesta.

Sähkön tuonti Venäjältä väheni viime vuonna yli kahdeksan prosenttia. Venäläissähkön osuus Suomessa koko vuoden aikana käytetystä sähköstä laski runsaaseen 11 prosenttiin. Kaksi vuotta sitten venäläissähkön osuus oli ollut enimmillään yli 13 prosenttia.

Tuulivoimaa saatiin viime vuonna uusi ennätys, 0,2 TWh, tuulivoima kattoi sähköstä 0,2 prosenttia.

Lähde: Energiateollisuus ry