;

Kotitalouksien sähkön käyttöä tutkittu

Pöytätietokone on joka neljännessä tutkituista kerrostaloasunnossa sähkön kulutukseltaan suurin yksittäinen laite, ilmenee Kotitalouksien sähkönkäyttö 2007 -tutkimushankkeen ensimmäisistä mittaustuloksista. Tulokset vahvistavat ennakko-odotuksia tietokoneiden ja viihde-elektroniikan sähkönkulutusten kasvusta. Tästä huolimatta tietokoneiden kulutuksen suuruus yllätti. Edellinen vastaava tutkimus kotien sähkönkäytöstä oli vuodelta 1993. Mittausten mukaan tietokoneiden kulutus vaihtelee huomattavasti sen mukaan, sammutetaanko laite käyttämisen välillä vai ei. Paljon kuluttavat laitteet olivat tyypillisesti aina päällä. Suurin yksittäisen tietokoneen mitattu kulutus ylitti 1000 kWh vuodessa, mikä vastaa saunan kiukaan kulutusta.
 
Pöytätietokoneiden keskikulutukseksi mitattiin 500 kWh/vuosi. Se vastaa jääkaappipakastimen vuosikulutusta. Kannettavat tietokoneet kuluttavat tästä vain murto-osan, keskimäärin 25 kWh/vuosi.
 
Energiamerkintä hillinnyt keittiökoneiden sähkönkulutusta 
 
Kotitalouksien sähkönkäyttö 2007 -tutkimushankkeen tavoitteena on arvioida, miten kotitalouksien sähkönkäyttö jakaantuu eri laitteille ja tuottaa tietoa kotitalouksien sähkönkäytön neuvontaan. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään muun muassa asuntojen sähkösuunnittelussa, energiankäytön neuvonnassa ja sähkön käytön ennusteissa.
 
Astianpesukoneiden ja jääkaappipakastinten mittaustulokset viittaavat siihen, että laitekanta on samankaltaistunut verrattuna tilanteeseen vuonna 1993. Todennäköinen selittäjä on laitteiden pakollinen energiamerkintä, joka on ollut käytössä kymmenkunta vuotta. Televisioilla vastaavaa merkintää ei vielä ole ja tietokoneiden vapaaehtoinen merkintä ei ole samalla tavalla tunnettu kuin valkoisen linjan laitteiden.
 
Ruotsissa tehdyssä vastaavassa tutkimuksessa kotitalouksien suurimmaksi kulutuskomponentiksi on todettu valaistus, toiseksi suurimmaksi kylmälaitteet ja kolmanneksi on noussut viihde-elektroniikka, johon on siis laskettu televisiot ja tietokoneet lisälaitteineen. 
 
Tutkimukseen vastannut 3 000 kotitaloutta eri puolilta Suomea
 
Kotitalouksien sähkönkäyttö 2007 -tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa viime vuonna kerättiin nettikyselyn ja suunnatun postikyselyn avulla tietoa kotitalouksien sähkön kokonaiskulutuksesta 18 sähköyhtiön asiakkailta. Vastauksia saatiin yli 3000 kotitaloudelta eri puolilta Suomea.
 
Tutkimuksen toinen vaihe eli laitekohtaisen mittausaineiston keruu käynnistyi lokakuussa 2007 pilottihankkeella, joka toteutettiin yhteistyössä Helsingin Energian ja Vattenfallin kanssa. Sen päätavoitteena oli saada mitattua tietoa viihde-elektroniikka- ja tietotekniikkalaitteiden kulutuksia todellisessa käyttötilanteessa. Tutkimuksen pilottihanke onnistui erinomaisesti. Kotitaloudet oli helppo saada mukaan mittauksiin ja useimpien kiinnostus riitti koko kuuden viikon mittausjakson läpiviemiseen.
 
Tutkimuksen ennakoidaan valmistuvan kesäkuussa 2008, jolloin tulokset julkaistaan kokonaisuutena.
 
Tutkimushankkeen päärahoittaja on työ- ja elinkeinoministeriö. Muita rahoittajia ovat Energiateollisuus ry, Sähköenergialiitto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ja Adato Energia Oy. Energiayhtiöt ovat antaneet tutkimukselle työpanoksensa ja sähkömittareita. Projektin toteuttaa Adato Energia Oy yhteistyössä sähköyhtiöiden ja TTS tutkimuksen kanssa. Motiva Oy on mukana projektin ohjausryhmässä.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriö