;
8.4.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Investoinnit kantaverkkoon kaksinkertaistuvat

Myös länsirannikolla tarvetta uusille vahvistuksille Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n investoinnit sähkön siirtoverkkoon ja varavoimakapasiteettiin nousevat lähivuosina reilusti yli 100 miljoonan euron vuositasolle. Yhtiö rakentaa vuoteen 2012 mennessä yli tuhat kilometriä voimajohtoja ja noin kymmenen uutta sähköasemaa nykyisten asemien laajennusten ja peruskorjausten lisäksi. Myös länsirannikolla on tarvetta vahvistaa verkkoa.Tärkeimmät syyt lisäinvestointeihin ovat sähkömarkkinoiden edistäminen uusilla ulkomaanyhteyksillä, sähkön kulutuksen kasvu ja uusiin voimalaitoksiin varautuminen sekä kantaverkon ikääntymisestä johtuva saneeraustarpeen kasvu. Fingridin investoinnit nousevat viime vuosien tasoon verrattuna kaksin-, jopa kolminkertaisiksi.

- Sähkön kulutus kasvaa, samoin yhteiskuntamme riippuvuus sähköstä. Jo yksin sähkön jakelun toimintavarmuus edellyttää lisäpanostuksia kantaverkkoon, kertoi Fingridin varatoimitusjohtaja Kari Kuusela tänään Raumalla.

Raumalla juhlittiin tiistaina Olkiluodon kolmannen ydinvoimalaitosyksikön uusien kantaverkkoliityntöjen valmistumista. Olkiluoto 3:n liitynnän rakennushanke oli kokonaisuus, johon kuului useita osaprojekteja kuten Olkiluodon ja Huittisten välinen voimajohto, Olkiluodon uusi sähköasema ja nykyisen sähköaseman laajennus sekä Huittisten sähköasema.

Rakennustöitä tehtiin vuosien 2005 - 2008 aikana. 400 kilovoltin siirtoyhteys Olkiluodon ja Huittisten välillä otettiin käyttöön viime vuoden lopulla, mutta työmaalla on tehty keväällä vielä jälkitöitä sekä erillisenä toimeksiantona kaksi pylväsvaihtoa. 
- Kyseessä oli yksi Fingridin suurimmista voimajohtohankkeista. Olkiluodosta lähtee nyt aikaisemman kolmen 400 kilovoltin johdon asemasta kuusi johtoa läheisille kantaverkon sähköasemille. Kolmannen yksikön valmistumiseen asti lisäjohtojen avulla pienennetään kantaverkon häviöitä, Kuusela totesi.

Olkiluodon sähköasemalta lähtevät voimajohdot urakoi suomalainen Eltel Networks hyödyntäen kansainvälistä osaamista. Pylväät tehtiin Kiinassa, eristimet Venäjällä, ripustusvarusteet Espanjassa, virtajohtimet Bahrainissa ja ukkosjohtimet Suomessa. Olkiluodon uuden sähköaseman rakentamisen ja vanhan sähköaseman peruskunnostuksen urakoi Fortum Service ja Huittisten sähköaseman ABB. Projektien kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 36 miljoonaa euroa. Hankkeen yhteydessä valmistui lähes 100 kilometriä uutta 400 kV voimajohtoa.

- Pyrimme suunnittelemaan hankkeet huolellisesti lieventääksemme kantaverkon maankäyttö- ja maisemavaikutuksia. Maisemapylväät ovat tästä työstä tapauskohtaisia ja konkreettisia osoituksia. Olkiluodon projektin yhteydessä pystytettiin Eurajoen Lapijoelle, E8-tien varrelle kaksi identtistä pylvästä syksyllä 2006. Länsirannikolla uusia vahvistuksia Länsirannikolla on parhaillaan suunnitteilla ikääntyneen 220 kilovoltin voimasiirtoverkon korvaaminen 400 kilovoltin jännitteellä. Fingrid on julkaissut ympäristovaikutusten arviointiohjelman 400 kilovoltin voimajohdosta Porin Tahkoluodosta Kristiinankaupunkiin. Rakennettavan johdon pituus on valittavasta johtoreitistä riippuen 117 - 150 kilometriä. Voimajohto sijoittuu Porin, Ulvilan, Noormarkun, Pomarkun, Siikaisten, Merikarvian, Isojoen ja Kristiinankaupungin kuntien alueille.

Kantaverkon vahvistushankkeet ovat aina monivuotisia urakoita ja ne sisältävät eri vaiheita ympäristövaikutusten arviointimenettelystä varsinaiseen toteutukseen.

- Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin välisen siirtoyhteyden ympäristövaikutusten arviointimenettely on suunniteltu päättyvän vuoden 2009 alussa, minkä jälkeen käynnistyy hankkeen toteutussuunnittelu. Varsinaiset rakennustyöt käynnistynevät vasta 2012, Kuusela kertoi. Varautuminen kuudenteen ydinvoimayksikköön Fingrid suunnittelee verkkoa pitkällä aikavälillä ja varautuu myös mahdollisen kuudennen ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen. Kantaverkkoa vahvistetaan vaiheittain koko Suomessa ja vasta uuden laitoksen sijoituspäätöksen jälkeen rakennetaan sijoituspaikan lähiverkko.

- Laskemme vaihtoehtoisia suunnitelmia useiden eri sijoituspaikkakuntien varalta.  Fingrid ottaa uusiin voimalaitoksiin kantaa siltä osin, kuinka ne voidaan liittää kantaverkkoon. Itse rakentamis- ja sijoituspäätökset tekevät muut, kommentoi Kari Kuusela keskustelua ydinvoiman lisärakentamisesta. Faktaruutu: Fingridin lähiajan investointihankkeita • Fenno-Skan2, merikaapeliyhteys Suomen ja Ruotsin välillä. Valmis 2011
• Pohjoisten 400 kilovoltin siirtoyhteyksien vahvistaminen vuosina 2008 -2009
• Tahkoluoto - Kristiinankaupunki 400 kV voimajohto, Suunnittelu 2008-2011
• Kolmas vaihtosähköyhdysjohto Ruotsiin. Suunnittelu 2008-2010, toteutus 2011 -
• Varavoimakapasiteetin lisääminen 250 megawatilla. Toteutus 2010 -
Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj toimii avoimilla pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Yhtiön tehtävänä on siirtää turvallisesti ja toimintavarmasti sähköä, edistää sähkömarkkinoiden toimivuutta ja huolehtia voimajärjestelmän kehittämisestä. Yhtiön omistuksessa on Suomen kantaverkko ja kaikki merkittävät ulkomaanyhteydet. Voimajohtoja on yhteensä 14 000 kilometriä ja sähköasemia 106. Fingridin asiakkaina on sähköntuottajia, suurteollisuusyrityksiä sekä alue- ja jakeluverkonhaltijoita.
Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh. 040 502 7333
projektipäällikkö Keijo Välimaa, puh. 040 519 5081
projektipäällikkö Jarmo Naumanen, puh. 040 519 5061
Liite: Graafi Fingridin investointien kokonaiskustannuksista: