;
17.1.2008 00.00
Ajankohtaista

Fingridiltä valitus Energiamarkkinaviraston päätöksestä

Fingrid Oyj on valittanut markkinaoikeuteen Energiamarkkinaviraston päätöksestä liittyen verkkotoiminnan tuottoihin ja siirtopalvelusta perittäviin maksuihin. Alue- ja jakeluverkkoyhtiöt ovat tehneet vastaavasta päätöksestä oman yhteisvalituksensa.
 
Energiamarkkinaviraston valvontamallissa on kohtuullista tuottoa arvioitaessa otettava huomioon Fingridin toiminnan erityispiirteet ja sen asemaan vaikuttavat kotimaisen ja EU-tasoisen sääntelyn uudet velvoitteet sekä riskit soveltamalla erityistä lisäriskipreemiota. Muut valituksen kohdat liittyivät rahoitusomaisuuden ja saamisten käsittelyyn sekä tehokkuus- ja kustannuskannustimien määrittämiseen. Lisätietoja antaa: johtaja Matti Tähtinen, puh. 030 395 5180.