;
25.7.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid mukana Farmari2008-tapahtumassa

 
Tietoa saatavilla naapuruudesta voimajohtohankkeiden kanssa. Fingrid vastaa Suomen päävoimansiirtoverkosta huolehtien siitä, että Suomi saa sähkönsä häiriöttä. Fingrid ei omista voimajohtojen alla olevia maa-alueita eikä johtoalueen puustoa, siksi maanomistajat ovatkin tärkeä yhteistyökumppani kantaverkkoyhtiölle.  Voimajohdot eivät estä maanviljelyä, mutta niiden läheisyydessä työskenneltäessä on huolehdittava tarkoin turvallisuudesta. Fingrid on jälleen mukana kesän suurtapahtumassa Farmari 2008-näyttelyssä, joka pidetään tänä vuonna Lahdessa urheilu- ja messukeskuksen alueella 31.7. - 3.8.2008. Fingrid on ollut tapahtumassa näytteilleasettajana jo useana kesänä ja tänäkin vuonna olemme yksi tapahtuman pääyhteistyökumppaneista. Fingridille tapahtuma on tärkeä, koska näyttely tarjoaa mahdollisuuden tavata kasvokkain maanomistajia ja muita sidosryhmiä sekä käydä keskusteluja esimerkiksi johtoalueiden moninaiskäytöstä ja käynnistymässä olevista rakennushankkeista. Uusia kantaverkkohankkeita on tiedossa lukuisia lähivuosina. Vuoteen 2013 mennessä tarkoituksena on rakentaa noin 1000 kilometriä uusia voimajohtoja. Rakentamisen noususuhdanne johtuu verkon vahvistustarpeista. Nykyinen verkko myös ikääntyy, ja sitä pitää sen vuoksi uudistaa. - Voimajohdot nousevat aina tarpeeseen, turhaan niitä ei rakenneta. Voimajohdon rakentaminen edellyttää lunastus- ja ennakkohaltuunottolupaa, jonka myöntää valtioneuvosto. Lupapäätöstä edeltää viranomaisten ja maanomistajien kuuleminen. Fingrid pyrkii ottamaan huomioon maanomistajien toiveet niin pitkälle kuin se vain on mahdollista, kertoo Fingridistä maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm. Voimajohtoalue kelpaa moneen Voimajohtoalueen käyttöoikeus korvataan maanomistajille lunastuslain mukaisesti. Korvaus ei ole vuotuista vuokraa, vaan se maksetaan kertakorvauksena. Fingrid ei itse päätä korvauksista, vaan ne määräytyvät muun muassa maa- ja metsätalousmaan hinnan tai tulevaisuuden käyttöarvojen mukaan. Lisäksi pylväistä saa viljelysalueella nk. pylväshaittakorvausta ja metsän ennenaikaisesta puiden kaadosta, josta syntyy kasvutappio, saa ennenaikaisen hakkuun vahingonkorvauksen.
Voimajohdon rakentaminen ei estä maan käyttöä. Johtoalueilla voi laiduntaa, marjastaa ja sienestää. Johtoaukeita voidaan hyödyntää riistapeltoina tai vaikkapa marjapensaiden kasvualustana sekä viljelymaana. - Johtoalueen moninaiskäytöstä kannattaa aina sopia Fingridin kanssa. Näin vältytään turhilta vahingoilta ja jopa vaaratilanteilta. Fingrid auttaa ja neuvoo maksutta. Tervetuloa tutustumaan energiseen ilmapiiriimme ja kysymään lisää voimajohdoista ja maankäytöstä Farmari-tapahtumaan.  Osastomme sijaitsee Lahden messukeskuksen C-hallissa, Alm kertoo.
Lisätietoja: Fingridin maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm, puh. 0400 442 405