;
15.2.2008 00.00
Pörssitiedotteet

Fingrid-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2007

Suomen sähkönkulutus vuonna 2007 oli 90,3 TWh (90 TWh vuonna 2006), josta Fingrid siirsi verkossaan 68,4 terawattituntia. Sähkön kulutus kasvoi 0,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Fingrid-konsernin liikevaihto oli 335 miljoonaa euroa (351 milj. euroa vuonna 2006).

Konsernin liikevoitto oli 91 miljoonaa euroa (80 milj. euroa), joka sisältää sähköjohdannaisten positiivisia arvonmuutoksia 12 miljoonaa euroa (-18 milj. euroa). Liikevoitto ilman sähköjohdannaisten arvonmuutoksia oli 79 miljoonaa euroa (98 milj. euroa). Konsernin tilikauden voitto oli 42 miljoonaa euroa (38 milj. euroa).
 
Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,3 % (6,4 %) ja oman pääoman tuotto 10,3 % (10,4 %).
Omavaraisuusaste oli tarkastelukauden lopussa 27,5 % (25,5 %).

Fingridin kokonaisinvestoinnit vuonna 2007 olivat 79 miljoonaa euroa (70 miljoonaa euroa vuonna 2006).

Fingridin liiketoiminnassa ja taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia tai muutoksia. Kuluvan vuoden tuloksen odotetaan alentuvan jonkin verran päättyneeseen tilikauteen verrattuna kustannusten kohoamisesta johtuen. Kantaverkkotariffia korotettiin vuoden alusta 4,5 prosenttia.

Tilinpäätös on tilintarkastettu. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat liitteenä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, 030 395 5140 tai 040 593 8428
Talous- ja rahoitusjohtaja Tom Pippingsköld, 030 395 5157 tai 040 519 5041