;
4.6.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid käynnistää varavoimakapasiteetin rakentamisen YVA-menettelyn loppukesästä

Esiselvityksessä mukana kuusi paikkakuntaa. Kantaverkkoyhtiö Fingrid varautuu lähivuosina lisäämään nopeata häiriöreserviä 100 - 400 megawatilla.  Käytännössä tämä tarkoittaa yhden tai useamman varavoimalaitoksen rakentamista. Samalla selvitetään, onko Suomen nykyisessä tuotantokapasiteetissa varavoimakäyttöön soveltuvia laitosyksiköitä tai teollisuuden irtikytkettävää kuormaa, joilla voidaan pienentää rakentamistarvetta.  Hankekokonaisuus käynnistyy loppukesästä ympäristövaikutusten arvioinnilla kuudella paikkakunnalla.Fingridin keskeinen tehtävä on vastata maamme sähköjärjestelmän käyttövarmuudesta. Käyttövarmuuden turvaamiseksi Fingrid pitää yllä reservejä tekemällä sopimuksia teollisuuden ja voimalaitosten kanssa. Yhtiö omistaa myös varavoimaksi soveltuvia kaasuturbiinilaitoksia. Nopealla häiriöreservillä turvataan sähköjärjestelmän toimivuus mm. voimalaitosten häiriötilanteissa ja palautetaan sähköjärjestelmä mahdollisimman nopeasti normaalitilaan. Laitoksia ei käytetä kaupallisessa sähköntuotannossa, vaan ne käynnistetään vain sähköjärjestelmän häiriötilanteissa. Nopeasti käynnistyvän häiriöreservin tarve kasvaa tulevaisuudessa uuden suuren ydinvoimalaitoksen vuoksi. Fingrid varautuukin rakentamaan uutta varavoimakapasiteettia ja hyödyntämään jo olemassa olevaa kapasiteettia käyttöoikeussopimuksilla sekä tekemään uusia sopimuksia irtikytkettävistä kuormista.
 
Käynnistyvässä YVA-menettelyssä selvitetään mahdollisuuksia rakentaa uutta varavoimakapasiteettia muutamana kokonaissähköteholtaan noin 100 megawatin kokonaisuutena. Rakentaminen voidaan toteuttaa joko sijoittamalla uusia kaasuturbiini- tai dieselgeneraattorikoneikoita nykyisten varavoimalaitoksen yhteyteen tai rakentamalla vastaavia uusia laitoksia.  YVA-menettelyssä tarkasteltavat alustavat sijoituspaikkavaihtoehdot ovat Joroisissa, Seinäjoella, Inkoossa, Forssassa, Kangasalla ja Jyväskylässä. Suunnittelun lähtökohtana on, että varavoimalaitosta käytetään alle 500 tuntia vuodessa. Laitoksen käyttö muodostuu säännöllisistä kuukausittain tehtävistä noin tunnin mittaisista koekäytöistä  ja satunnaisesti esiintyvästä todellisesta häiriöreservin tarpeesta. Voimalaitosten rakentamisen arvioidaan ajoittuvan vuosille 2013 - 2020. Lisätietoja:
voimajärjestelmän käyttö/ johtaja Reima Päivinen, puh. 030 395 5160 tai 040 556 2662