;
19.12.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Euroopan kantaverkkoyhtiöt perustivat yhteistyöjärjestön ENTSO-E:n

Euroopan kantaverkkoyhtiöt päättivät tänään perjantaina Brysselissä yksimielisesti perustaa yhteistyöjärjestön ENTSO-E:n. Kaikkiaan 42 kantaverkkoyhtiötä 34 maasta allekirjoittivat järjestön perustamisasiakirjat. Mukana uudessa järjestössä on yhtiöitä Islannista Kyprokseen ja Suomesta Portugaliin. Järjestön on määrä aloittaa toimintansa huhtikuussa 2009. 

Eurooppalaiset sähkön kantaverkkoyhtiöt (TSO:t) perustivat järjestön EU:n sähkömarkkinoiden kehittämiseksi ja kantaverkkoyhtiöiden yhteistyön tehostamiseksi. Perustaminen liittyy EU:n kolmanteen sähkömarkkinalakipakettiin sekä EU:n energia- ja ilmastopakettiin, joissa kantaverkkoyhtiöiltä edellytetään aktiivista yhteistyötä. Järjestöön voivat liittyä kaikki EU-maiden tai EU:n kanssa sähkön sisämarkkinoista sopimuksen tehneiden maiden kantaverkkoyhtiöt.

Järjestön tehtävä on siis edistää EU:n sähkömarkkinoiden integroitumista ja luoda kantaverkkoihin liittyviä markkina- ja toimitusvarmuussääntöjä yhteistyössä EU:n komission ja sähkömarkkinaviranomaisten yhteistyöelimen ACERin kanssa. Tehtävänä on myös laatia kymmenvuotissuunnitelmat verkkojen kehittämiseksi, seurata toimitusvarmuuden kehittymistä sekä laatia käyttötoiminnan tueksi yhteisiä menettelyjä. 

Järjestön ylimpänä päättävänä elimenä on yleiskokous, jossa kaikki jäsenet ovat edustettuna. Järjestöä johtaa kymmenjäseninen, Eurooppaa alueellisesti edustava hallitus. Hallituksen alaisuudessa toimii markkinakomitea, suunnittelukomitea ja käyttökomitea sekä lakiasiainryhmä, joihin kaikilla jäsenillä on mahdollisuus nimetä edustajansa. Komiteoiden alaisuudessa toimii asiantuntija- ja alueellisia ryhmiä.

Käytännön toimintaa koordinoivana elimenä vetää Brysselissä sihteeristö, jonka laajuudeksi tullee 10 - 20 henkilöä. Järjestö pyrkii päättämään asiat yksimielisesti, mutta viime kädessä päätöksenteko noudattaa samaa toimintamallia kuin päätöksenteko EU:n ministerineuvostossa.

Järjestön presidentiksi valittiin tänään 2-vuotiskaudelle Daniel Dobbeni Belgiasta ja varapresidentiksi Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Graeme Steele Iso-Britanniasta. Järjestön varsinainen työ tehdään kolmessa komiteassa, joista markkinakomitean puheenjohtajaksi valittiin Fingridin varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen.

Nykyisten kantaverkkojärjestöjen, kuten pohjoismaiden Nordelin, toiminta sulautuu uuteen järjestöön ja kyseiset järjestöt puretaan. Käytännössä esimerkiksi pohjoismainen yhteistyö jatkuu alueellisina ryhminä uudessa organisaatiossa. Olemassa olevat sopimukset siirretään nykyisiltä yhdistyksiltä ENTSO-E:hen. Uusi järjestö aloittaa toimintansa huhtikuussa 2009.

- Suomalaisille järjestön perustaminen merkitsee yleiseurooppalaisten näkökulmien laajempaa huomioonottamista sähkömarkkinoiden sekä sähköverkon suunnittelun ja käytön kehittämisessä. Kaikkien eurooppalaisten sähkömarkkinaosapuolten odotetaan aktiivisesti osallistuvan tähän kehittämistyöhön, Jukka Ruusunen toteaa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428 tai
varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen, puh. 040 560 5274.