;
5.5.2008 00.00
Ajankohtaista

Energiakolmio Fingridin uusi häviösähkön salkunhaltija

Fingrid Oyj ja Energiakolmio Oy ovat allekirjoittaneet kolmivuotisen sopimuksen Fingridin häviösähkön salkunhallinnasta. Jyväskylässä toimiva energia-alan asiantuntijayritys Energiakolmio valittiin salkunhaltijaksi kansainvälisen tarjouskilpailun pohjalta.Energiakolmio toteuttaa Fingridin strategian mukaisesti hintasuojauksen johdannaismarkkinoilla pyrkien Fingridin kannalta mahdollisimman edulliseen tulokseen. Palvelu sisältää lisäksi Fingridin varavoimalaitosten päästöoikeuksien kaupankäynnin ja salkunhallinnan raportoinnin. Sähkön siirrossa syntyy aina häviöitä. Kantaverkon häviöiden määrä on vuodessa hiukan yli 1 TWh, mikä vastaa noin yhtä prosenttia Suomen sähkön käytöstä. Häviösähkön hankinnan kustannukset ovat merkittävä kustannuserä Fingridille (44 milj.euroa vuonna 2007). Fingridin salkunhallinnan tavoitteena on suojautua äkillisiltä markkinahintojen muutoksilta ja siten turvata kantaverkkotariffin tasaisuus ja ennustettavuus. Häviösähkön hankinta suojataan täysimääräisesti etukäteen hajauttamalla suojaus usealle vuodelle.
- Hintasuojauksessa noudatamme siten varovaista ja konservatiivista strategiaa. Suojaustoimenpiteet ja niiden ajoituksen Energiakolmio toteuttaa itsenäisesti annetun strategian puitteissa. Mielestämme tämä menettely sopii hyvin kantaverkkoyhtiölle sähkömarkkinoilla, toteaa Fingridistä johtaja Reima Päivinen. Fyysisen hankinnan Fingrid toteuttaa edelleen itse ostamalla sähkön lähinnä sähköpörssistä.
- Fingrid on merkittävä ja keskeinen toimija sähkömarkkinalla ja olemme kovin iloisia Fingridin luottamuksesta yritystämme ja osaamistamme kohtaan.  Tulemme panostamaan yhteistyöhön voimakkaasti ja uskomme sen tuovan Energiakolmiolle edelleen kasvumahdollisuuksia, toteaa Energiakolmion toimitusjohtaja Pasi Valoranta.