;
21.9.2007 00.00
Lehdistötiedotteet

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 400 kV johtoreitistä on edennyt arviointiselostusvaiheeseen

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta l. kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj käynnisti syksyllä 2006 ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) 400 kilovoltin (kV) voimajohdon jatkamisesta käytöstä poistuvalta Hyvinkään sähköasemalta Hikiän sähköasemalle. Johdon pituus on reittivaihtoehdosta riippuen 15-17 kilometriä. Kumpikin pääreittivaihtoehto on suunniteltu rakennettavaksi pääosin nykyisille johtoalueille.

Voimajohtoa on jatkettava, koska Hyvinkäään sähköasema poistuu ensi vuosikymmenellä käytöstä ja se korvataan Hikiän 400 kV sähköaseman laajennuksella. Suunnitellut reittivaihtoehdot sijoittuvat Hyvinkään kaupungin ja Hausjärven kunnan alueille.

Voimajohtoreitin päävaihtoehto (A) on 17 kilometrin pituinen. Se sijoittuu nykyisen 220 kV-rakenteisen Ylentolan kautta kulkevan voimajohdon paikalle. Järvisuon-Ritassaarensuon soidensuojelu- ja Natura-alueen kohdalla tutkitaan kolmea suojelualueen kautta kulkevaa alavaihtoehtoa ja yhtä alueen kiertävää reittiä.

Toisena vaihtoehtona (B) on selvitetty saneerattavan 110 kV kaksoisjohdon reitti. Noin 15 kilometrin pituinen reitti sijoittuu "suoremmin" sähköasemien välille Hyvinkään asutusalueita sivuten.

Hyvinkään Yli-Jurvan alueen johtojärjestelyjä selvitetään Hyvinkään kaupungin aloitteesta YVA-menettelyn yhteydessä selvitetään nykyisten voimajohtoreittien järjestelymahdollisuuksia Yli-Jurvan maankäytön suunnittelualueella. Järjestelyt ovat mahdollisia, koska Hyvinkään sähköasema poistuu käytöstä. YVAssa tarkastellaan tälle alueelle kolmea reittivaihtoehtoa. Vaihtoehtojen johtopituudet ovat 2, 3 tai 5 kilometriä.

"Rautarouva"- pylvästyyppisen 2 x 110 kV johdon saneeraus odottaa YVA-menettelyä Koska suunnitellun 400 kV voimajohdon toinen reittivaihtoehto sijoittuu samalle johtoalueelle ja yhteiseen pylväsrakenteeseen saneerattavan 110 kV johdon kanssa, Ruotsinkylän ja Hikiän sähköasemien välisen 110 kV kaksoisjohdon, ns. "Rautarouvan", saneeraustyötä ei aloiteta ennen YVA-menettelyn tuloksia. Vuonna 2009 valmistuvaksi suunnitellun saneerauksen vaikutuksista on tehty ympäristöselvitys vuonna 2006. Hankkeen YVA-selostusluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa

torstaina 27.9.2007 klo 18.00 alkaen  Hyvinkäällä Tekniikka ja Ympäristö-toimialan tiloissa, Antura-salissa, Suutarinkatu 2.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa kuvataan eri vaihtoehtojen rakentamista, merkittävimpiä vaikutuksia ihmisiin, luontoon ja maankäyttöön sekä haitallisten vaikutuksien lieventämistä.

Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ympäristökeskus, jolle voi myöhemmin ilmoitettavana virallisena kuulutusaikana jättää mielipiteensä tai lausuntonsa arviointiselostuksesta.

YVA-menettelyn arvioidaan päättyvän alkuvuodesta 2008, johdon suunniteltu valmistumisaika on 2013.

Hankkeen Internet-sivusto on osoitteessa www.fingrid.fi /Ympäristö => YVA-menettelyt. Sivuilla on myös hankkeeseen liittyvää karttamateriaalia.

Lisätietoja: 
Vanhempi asiantuntija Hannu Ylönen  030 395 5259, 0400 219 930
Ympäristöyksikön päällikkö Sami Kuitunen 030 395 5220, 040 519 5008

Vaihtoehto A on suunniteltu rakennettavaksi kuvan oikeanpuoleisen 220 kV johdon paikalle. Vaihtoehto B on suunniteltu rakennettavaksi vasemmanpuoleisen 110 kV johdon paikalle yhteispylväsrakenteisena.
Täysikokoisen kuvan voit ladata tästä: jpg 457K