;
20.11.2007 00.00
Muut

United Power Oyn valitus merikaapeliratkaisusta hylättiin

Kauppa- ja teollisuusministeriö ei menetellyt lainvastaisesti hylätessään joulukuussa 2006 United Power Oy:n hakemuksen rakentaa merikaapeli sähkönsiirtoon Venäjältä Suomeen. Korkein hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä (KHO 20.11.2007 T 2968) hylännyt yhtiön valituksen.

​United Power Oy halusi luoda 1.000 megawatin tehoisen sähkönsiirtoyhteyden Kernovon ja Mussalon välille. Vaihtoehtoisesti yhtiö olisi halunnut vetää Kernovosta Suomeen kaksi 500 megawatin tehoista kaapelia 1-3 vuoden välein.

Ministeriön mukaan johtohankkeen vaikutukset Suomen voimajärjestelmään ja sähköverkkoon eivät puoltaneet rakentamisluvan myöntämistä. Perusteluna oli kantaverkon riittämätön mitoitus. Myöskään vaikutukset sähkön toimitusvarmuuteen ja energiahuollon turvaamiseen eivät puoltaneet luvan myöntämistä. Hanketta olisi puoltanut kilpailun lisääntyminen. Ministeriön mukaan luvan myöntäminen ei ollut tarkoituksenmukaista sähkömarkkinoiden vastavuoroisuuden kannalta.

Sähkömarkkinalain mukaan maan rajan ylittävän johdon rakentamisen edellytyksenä on, että se on sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista ja muutenkin sähkömarkkinoiden kehityksen ja vastavuoroisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. Luvan myöntäminen sähkökaapelin rakentamiseksi on ensisijaisesti ministeriön tarveharkintaa. KHO voi kuitenkin arvioida vain ministeriön päätöksen lainmukaisuutta.

Ratkaisussaan KHO katsoo, että ministeriön hylkäävä päätös perustuu riittäviin selvityksiin ja on lainmukaisesti perusteltu. Ministeriön päätöksestä ja asiakirjoista ilmenee, että ministeriö on käsitellyt myös yhtiön toissijaisen hakemuksen.

Lisätietoja: www.kho.fi

Lähde: korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 20.11.2007