;
22.3.2007 00.00
Pörssitiedotteet

Tapio Kuula on Fingrid Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuonna 2007

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2007 Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2006, vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous valitsi vuodelle 2007 Fingrid Oyj:n hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja muut hallituksen jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Varsinaiset jäsenet

Toimitusjohtaja Tapio Kuula (pj), Fortum Power and Heat Oy
Teollisuusneuvos Arto Lepistö (1. vpj), kauppa- ja teollisuusministeriö
Toimitusjohtaja Timo Rajala (2. vpj), Pohjolan Voima Oy
Kehitysjohtaja Timo Karttinen, Fortum Oyj
Toimitusjohtaja Ritva Nirkkonen, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy
Energiajohtaja Anja Silvennoinen, UPM-Kymmene Oyj
Salkunhoitaja Jorma Tammenaho, sijoittajaosakkaiden nimeämä.

Henkilökohtaiset varajäsenet

Talousjohtaja Juha Laaksonen, Fortum Oyj
Yli-insinööri Timo Ritonummi, kauppa- ja teollisuusministeriö
Johtaja Jussi Hintikka, Pohjolan Voima Oy 
Aluejohtaja Ari Koponen, Fortum Power and Heat Oy
Erityisasiantuntija Pekka Kettunen, kauppa- ja teollisuusministeriö
Energiajohtaja Timo Koivuniemi, Stora Enso Oyj
Pääomasijoitusjohtaja Risto Autio, sijoittajaosakkaiden nimeämä

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 2 082,17 euroa osakkeelta eli yhteensä 6 923 203,71 euroa.

Yhtiön vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Juha Tuomala, tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, 030 395 5140 tai 040 593 8428
Talous- ja rahoitusjohtaja Tom Pippingsköld,  030 395 5157 tai 040 519 5041