;
10.12.2007 00.00
Lehdistötiedotteet

Tahkoluoto-Kristiinankaupunki-voimajohtohankkeen YVA-menettely käyntiin

Valtakunnan päävoimansiirrosta eli kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) 400 kilovoltin (kV) voimajohdolle Porin Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin välillä. Voimajohtohanketta esitellään yleisölle tällä viikolla.

Voimajohto sijoittuu Porin, Ulvilan, Noormarkun, Pomarkun, Siikaisten, Merikarvian, Isojoen ja Kristiinankaupungin kuntien alueille.

Uudella 400 kV voimajohtorakenteella varaudutaan Pohjanmaan rannikkoalueen voimansiirtoverkon siirtymiseen tulevaisuudessa 220 kV jännitteestä 400 kV jännitteen käyttöön. 400 kV käyttöön siirtymisen arvioidaan tapahtuvan seuraavien 10 - 20 vuoden kuluessa.

Lisäksi voimajohdolla parannetaan Tahkoluodon voimalaitosten käyttövarmuutta liittämällä ne osaksi silmukoitua kantaverkkoa. Voimajohto mahdollistaa myös aikaisemmin suunnitellun voimalaitoskapasiteetin lisäämisen Tahkoluodossa. YVA-menettely ja tutkittavat vaihtoehdot YVA-menettely on lakisääteinen prosessi, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista päätöksenteon pohjaksi. Tahkoluoto - Kristiinankaupunki 400 kV voimajohdon YVA-menettelyssä on kaksi päävaihtoehtoa. Vaihtoehdossa A selvitetään voimajohtoreittiä Tahkoluoto - Pomarkku - Kristiinankaupunki ja vaihtoehto B:ssä puolestaan selvitetään voimajohtoreittiä Tahkoluoto - Ulvila - Kristiinankaupunki.

YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan arviointiohjelma joka valmistuu tammi-helmikuussa 2008. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa kuvataan, mitä vaikutuksia ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään. Lisäksi arviointiohjelma sisältää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta sekä suunnitelman tiedottamisesta. Arviointityön tulokset kootaan arviointiselostukseksi syksyllä 2008. YVA-menettelyn arvioidaan päättyvän loppuvuodesta 2008. Voimajohdon alustava rakentamisaikataulu on vuosina 2014 - 2015.

Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Lounais-Suomen ympäristökeskus, joka vastaa virallisesta kuuluttamisesta ja tarvittavien lausuntojen pyytämisestä sekä antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta ja -selostuksesta. YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudet 12. - 13.12. Voimajohtohanketta esitellään 12. - 13.12.2007 kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa Noormarkussa ja Kristiinankaupungissa.

Yleisötilaisuudet järjestetään seuraavasti:
• Noormarkku: keskiviikko 12.12.2007 klo 18.00, 
   Noormarkun kunnanvirasto valtuustosali, Laviantie 4
• Kristiinankaupunki: torstai 13.12.2007 klo 18.00,
   Lapväärtin maataloustoimisto Uudensillantie 3

Tilaisuuksissa esitellään YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot ja kerrotaan hankkeen etenemisestä. Tilaisuuksissa voi antaa palautetta hankkeesta ja esittää näkemyksiä esimerkiksi siitä, mitä ympäristövaikutuksia tulisi selvittää. Paikalla ovat keskustelemassa Fingridin edustajat ja ympäristöarviointia tekevän konsulttitoimiston Sito Oy:n edustajat.

Hankkeesta tiedotetaan paikallisissa lehdissä. Hankkeen Internet-sivut ovat osoitteessa www.fingrid.fi => Ympäristö => YVA-menettelyt.

Lisätietoja antavat:
Fingrid Oyj
Projektipäällikkö Mika Penttilä, puh. 030 395 5230
Vanhempi asiantuntija Hannu Ylönen, puh. 030 395 5259