;

Sähkönjakelu toimii Suomessa luotettavasti

Suomen sähkönjakelussa oli vuonna 2006 tavanomainen määrä sähkökatkoja. Vuoden mittaan sähköjä katkoivat myrskyt, ukkoset sekä sähköjohtojen lumi- ja jääkuormat. Säiden aiheuttamista sähkökatkoista huolimatta sähkönjakelu toimi valtaosin luotettavasti koko maassa, ilmenee Energiateollisuus ry:n tiedotteesta. Suomalainen sähkönkäyttäjä koki vuonna 2006 keskimäärin muutaman, alle tunnin mittaisen sähkökatkon. Maaseudulla, jossa pääosa sähköverkosta kulkee ilmajohtoina, sähkökatkoja oli enemmän ja ne kestivät kauemmin kuin taajamissa. Myrskyissä kaatuvat puut voivat vaurioittaa verkkoa vakavastikin, jolloin korjaustyöt vievät aikaa. Maaseudulla asiakkaat joutuivat olemaan viime vuonna sähköttä keskimäärin kolme ja puoli tuntia.

Taajamissa ja kaupungeissa, joissa sähköverkot on valtaosin maakaapeloitu, katkot olivat lyhyempiä. Taajamissa katkojen kesto jäi keskimäärin hieman yli puoleen tuntiin ja kaupunkien keskustoissa noin kymmeneen minuuttiin. Yksittäisiä katkoja oli asiakasta kohden vuodessa maalla keskimäärin kolmetoista, taajamissa kolme ja kaupunkien keskustoissa alle yksi. Sähköasiakkaita on Suomessa kaikkiaan noin kolme miljoonaa.

Sähkökatkojen kesto ja määrä on saatu Suomessa hyvin alhaiselle ja vakaalle tasolle. Vaikka katkoja tilastoidaan yrityksissä tarkemmin kuin vielä vuosituhannen alussa, ovat sekä sähkökatkojen kesto että määrät pysyneet viime vuodet samansuuruisina. Suomen sähkönjakelun toimitusvarmuus oli viime vuonna yli 99 prosenttia. Energiateollisuus seuraa sähkönjakelun toimitusvarmuutta kokoamalla vuosittain jäsenyrityksiltään tiedot sähkökatkoista.

Luonnonvoimat aiheuttavat suurimman osan sähkökatkoista

Valtaosan hankalista sähkökatkoista aiheuttavat erilaiset sääilmiöt, erityisesti myrskyt. Vuonna 2006 yleisimpiä keskeytysten aiheuttajia olivat tuuli ja myrsky, lumi- ja jääkuormat, sähköverkon rakenne- ja käyttövirheet sekä sähköverkkoyhtiöiden verkonrakennustöitä varten tekemät työkeskeytykset. Eniten vaikeuksia sähkönjakelulle aiheuttivat luonnonvoimat, ja vikoja syntyi pääosin ilmassa kulkevaan avoverkkoon.

Joka vuosi erityisesti loppukesästä lintujen muutto aiheuttaa sähkönjakeluun jonkin verran katkoja. Vastaavasti kaupungeissa vilkas rakennustoiminta saa aikaan vikoja. Erityisen harvinaisia olivat esimerkiksi ilkivallasta johtuneet sähkökatkot. Myös sähkönkäyttäjien itse aiheuttamat viat ovat harvinaisia.
 
Sähkökatkoja syntyy tavallisimmin lähellä asiakasta paikallisen yhtiön jakeluverkossa. Järeämmät suurjännitejohdot eivät ole samalla tavoin alttiina esimerkiksi sään vaihteluille. Viimeisimmät erityisen mittavia metsätuhoja aiheuttaneet vakavat myrskyt koettiin Suomessa vuonna 2001, jolloin keskimääräinen sähkötön aika nousi melkein seitsemään tuntiin maaseudulla ja yli neljään tuntiin kaupungeissa. Pitkien katkojen aiheuttajina olivat syksyllä 2001 riehuneet rajut Janika- ja Pyry-myrskyt. Edellisen kerran yhtä korkeita keskeytysaikoja koettiin vuonna 1985.

Lähde: Energiateollisuus ry