;
10.12.2007 00.00
Lehdistötiedotteet

Hikiän ja Forssan välisen voimajohtohankkeen YVA-menettely käynnistyy

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on aloittamassa Hausjärven Hikiältä Forssaan suuntautuvan voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Hanketta esitellään tällä viikolla yleisötilaisuuksissa Riihimäellä ja Tammelassa.

Hikiä - Forssa voimajohtohankkeen YVA-menettelyssä selvitetään nykyisen 2 x 110 kilovoltin (kV) voimajohdon uusimista 400 + 110 kV voimajohdoksi. Voimajohto sijoittuu nykyisen niin sanotun Rautarouvan paikalle Hausjärven, Riihimäen, Janakkalan, Lopen, Rengon, Tammelan ja Forssan kuntien alueilla.

Fingrid Oyj vastaa valtakunnan päävoimansiirtoverkosta eli kantaverkosta. Nykyinen Hikiän ja Forssan välinen 2x110 kV voimajohto on huonokuntoinen ja se pitää saneerata. Voimajohto on alun perin rakennettu 1920-luvun lopussa. Pitkällä aikavälillä kantaverkon siirtotarpeet ovat Forssan ja Hikiän välillä kasvamassa. Siirtotarpeisiin vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi sähkön kulutuksen kasvu, suunnitteilla olevat suuret voimalaitosyksiköt sekä yleinen sähkön saatavuuden varmistaminen.

Voimajohdon vahvistamisen suunnittelun lähtökohtana on ollut hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä voimajohtoreittejä. YVA-menettelyssä lähtökohtana on sijoittaa nykyiselle johtoalueelle uusi 400+110 kV voimajohto. Aikaisemmin lunastettua johtoaluetta ei tarvitsisi leventää. Yleisötilaisuudet keskiviikkona YVA-menettely on lakisääteinen prosessi, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista päätöksenteon pohjaksi. Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan arviointiohjelma, joka on suunnitelma selvitettävistä vaikutuksista, kuinka työ tehdään sekä kuvauksen nykytilasta.

Voimajohtohanketta ja arviointiohjelman luonnosta esitellään Fingridin järjestämissä yleisötilaisuuksissa keskiviikkona 12.12.2007  Riihimäellä ja Tammelassa. Tilaisuuksissa voi tutustua hankkeeseen ja esittää näkemyksiä mm. siitä, mitä ympäristövaikutuksia tulisi selvittää. Paikalla ovat Fingridin edustajat ja ympäristöarvioinnista vastaava konsultti. Kaikille avoimet yleisötilaisuudet järjestetään seuraavasti:

• Riihimäki: Keskiviikko 12.12.2007 klo 16.00–17.30, Tietoisku
   klo 16.30, Kaupungintalo, valtuustosali,  
   Kalevankatu 1, (4. kerros) Riihimäki
• Tammela: Keskiviikko 12.12.2007
   klo 19.00–20.30, Tietoisku klo 19.30, Valkeaniemen pirtti,
   Valkeaniementie 1, Riihivalkama, Tammela

Yleisötilaisuuksien jälkeen arviointiohjelma viimeistellään ja se toimitetaan yhteysviranomaisena toimivalle Hämeen ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus asettaa ohjelman virallisesti nähtäville alueen kuntiin ja ilmoittaa siitä paikallisissa lehdissä.

Hankkeen Internet-sivut ovat osoitteessa  www.fingrid.fi => Ympäristö => YVA-menettelyt.

Lisätietoja antavat:

Fingrid Oyj
• Ympäristöyksikön päällikkö Sami Kuitunen, puh. 030 395 5220 ja
• Vanhempi asiantuntija Jorma Sintonen, puh. 030 395 5170