;
6.7.2007 00.00
Ajankohtaista

Fingridin uusin asiakaslehti ilmestynyt

Fingridin uusin asiakaslehti on ilmestynyt.

Lehden pääkirjoituksessa kerrotaan Fingridin kantaverkkoinvestointien kasvusta 40 miljoonan euron vuositasolta jopa yli 100 miljoonan euron tasolle muutamaksi vuodeksi vuosikymmenen vaihteessa. Fingrid rakentaa vuoteen 2012 mennessä yli 1000 kilometriä voimajohtoja ja noin kymmenen uutta sähköasemaa nykyisten asemien laajennuksien ja peruskorjausten lisäksi (lue lisää lehden sivulta 3).

Vuoden 2009 alusta käyttöön otettavasta pohjoismaisesta tasepalvelumallista voi lukea sivulta 7. Uusi malli tasoittaa tietä entistä paremmin toimiville yhteisille loppukuluttajamarkkinoille. Lisäksi se takaa kaikkien pohjoismaisten markkinatoimijoiden kohtelun yhdenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden niin tasepoikkeaman hinnoittelun kuin tasepalvelun kustannusperiaatteiden osalta.

Lehdessä kerrotaan myös tutkimushankkeesta, jossa selvitetään niittylajistolle tärkeitä voimajohtoalueita. Kissankäpälä, mäkitervakko, hirvenkello, ketoneilikka ja monet muut ketokukkaset olivat vielä muutama vuosikymmen sitten tavallisia niittykasvejamme. Niittyjen nopean vähenemisen myötä niittykukat ovat käyneet harvinaisiksi, osa suorastaan uhanalaisiksi. Jotkut niittylajeista ovat löytäneet uusia kasvupaikkoja voimajohtoaukeilta. Näitä arvokkaita alueita pyritään nyt löytämään tutkimuksessa, jonka Fingrid on tilannut Suomen ympäristökeskukselta.

Fingrid on mukana vuosittaisilla Farmari-messuilla Kuopiossa 26.-29.7. Kantaverkkoyhtiön linkki maaseutuun on luonnollinen. Yhteiskunnan sähköistyminen ja teknologian kehitys ovat helpottaneet fyysistä työntekoa maaseudulla.

Kehityksen myötä sähkön käyttövarmuus on tullut entistä tärkeämmäksi elinkeinolle. Yhtiön tehtävänä on turvata sähkön käyttövarmuus kantaverkossa, jotta valot pysyvät päällä myös hämärässä kanalassa. Sivun 10 artikkeli kertoo yhden kanalan automatisoiduista toiminnoista.

Asiakaslehti on julkaistu tässä palvelussa PDF-tiedostona. Voit pyytää painetun lehden Fingridin viestinnästä.