;
14.2.2007 00.00
Pörssitiedotteet

Fingrid-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2006

Suomen sähkön kokonaiskulutus vuonna 2006 oli 90 terawattituntia, josta Fingrid siirsi verkossaan 67,3 terawattituntia. Kulutus kasvoi 6,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Fingrid-konsernin liikevaihto oli 351 miljoonaa euroa (317 milj. euroa vuonna 2005). Liikevoitto ilman sähköjohdannaisten arvonmuutoksia oli 98 miljoonaa euroa (97 milj. euroa).

Kansainvälisen tilinpäätösraportoinnin (IFRS) mukainen liikevoitto oli 80 miljoonaa euroa (110 milj. euroa), joka sisältää sähköjohdannaisten negatiivisia arvonmuutoksia 18 miljoonaa euroa (+13 milj. euroa). Konsernin tilikauden voitto oli 38 miljoonaa euroa (56 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,4 % (8,7 %) ja oman pääoman tuotto 10,4 % (16,9 %). Omavaraisuusaste oli tarkastelukauden lopussa 25,5 % (23,9 %).

Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2006 olivat 70 miljoonaa euroa (63 milj. euroa).

Kantaverkkotulojen odotetaan kuluvana vuonna pysyvän edellisen vuoden tasolla. Konsernin koko liikevaihdon ja kulujen ennakointia vaikeuttaa kuitenkin pohjoismaisen vesitilanteen aiheuttama sähkön siirron ja tasesähkön myynnin vaihtelu.

Tilinpäätös on tilintarkastettu. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat liitteenä.  

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, 030 395 5140 tai 040 593 8428
Talous- ja rahoitusjohtaja Tom Pippingsköld, 030 395 5157 tai 040 519 5041