;
12.1.2007 00.00
Lehdistötiedotteet

Fenno-Skan merikaapeli markkinoiden käyttöön helmikuun puolivälissä

Fingrid Oyj ja Nexans Norway AS ovat allekirjoittaneet sopimuksen Suomen ja Ruotsin välisen Fenno-Skan merikaapelin korjauksesta. Tarkennetun korjausaikataulun mukaan Fenno-Skan saadaan uudelleen käyttöön 15.2.2007 mennessä.Korjauksessa käytettävä alus on Polar Prince, joka pystyy toimimaan myös vaikeissa meriolosuhteissa. Korjaustöiden kestoon vaikuttavat kuitenkin oleellisesti alueen tuuli- ja jääolosuhteet.

Merikaapeli on saatu katkaistua ja vikapaikalla jatketaan sukellusten ja korjauksen esivalmistelutöitä. Kaapelivian aiheuttanut läpilyöntikohta on paikallistettu ja viallinen osuus poistettu. Suunniteltu kaapelin siirto uudelle reitille osoittautui mahdottomaksi, joten kaapelireitti on päätetty säilyttää nykyisellään. Uusi reitti olisi mahdollistanut yhden jatkoksen käytön, jolloin tarvittava korjausaika olisi lyhentynyt reilulla viikolla. Käyttövarmuuden takaamiseksi ja teknisistä syistä merikaapeli säilytetään kuitenkin nykyisellä reitillään.

Lisätietoja:
Reima Päivinen
030 395 5160, 040 556 2662