;
19.9.2007 00.00
Lehdistötiedotteet

Eurooppalaisia sähkömarkkinoita edistetään parhaiten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöllä

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid tukee EU komission ehdotusta parantaa eurooppalaisten sähkömarkkinoiden toimivuutta tiivistämällä eri maiden kantaverkkoyhtiöiden yhteistyötä. Sen sijaan ehdotukselle yhteisestä pohjoismaisesta kantaverkko-organisaatiosta ei Fingridissä lämmetä.

Komission tänään julkistama energiapaketti pitää sisällään paljon kannatettavia esityksiä kuten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyön tiivistämisen.

- Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat olleet vahvoja aloitteentekijöitä alueellisten sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Vahvistamalla tätä yhteistyötä voimme parhaiten kehittää alueellisia markkinoita ja myös integroitua Euroopan markkinoihin, totesi tänään Jukka Ruusunen, Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja. 

 - Kantaverkkoyhtiöiden yhteistyömallin vahvuuksina ovat integroitu päätöksenteko ja verkkoinvestointien toteutus. Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöiden kesken onkin jo sovittu miljardin euron investointiohjelmasta, mikä vähentää selkeästi markkinoiden eriytymistä.
Yhteistyön avulla meillä on nähdäkseni paremmat valmiudet ja keinot vastata sähkömarkkinoiden tarpeisiin sekä kehittää kantaverkkoa kustannustehokkaasti pitkällä aikavälillä kuin synnyttämällä uusi alueellinen kantaverkko-organisaatio, Jukka Ruusunen sanoo.

- Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat sopineet hyvin konkreettisista toimista, jotka  tähtäävät muun muassa verkon suunnitteluprosessien tiivistämiseen, käyttötoiminnan parantamiseen ja reservien tehokkaaseen käyttöön sekä tasehallinnan harmonisointiin. Lisäksi olemme päättäneet parantaa merkittävästi markkinoiden läpinäkyvyyttä. Komission energiapaketissa ehdotetaan sähkön tuotannon ja siirron voimakasta eriyttämistä.

- Aika näyttää, millaiseksi komission esitys muotoutuu poliittisessa valmistelussa. Eri Euroopan maissa kantaverkkoyhtiöiden omistusrakenne vaihtelee nykyisellään huomattavasti. Osassa maista yhtiöt ovat listattuja pörssiyhtiöitä, osassa maita valtio omistaa kantaverkkoyhtiöt joko osin tai kokonaan, osassa maita on vertikaalinen omistus eli tuotantoa ja siirtoa ei ole eriytetty, Ruusunen kertoo.

- Komission perimmäinen tavoite tuotannon ja siirron eriyttämisestä on oikea. Onhan Fingrid perustettu juuri tästä syystä kymmenen vuotta sitten, jolloin tuotanto ja siirto eriytettiin Suomessa. Monipuolisen omistuksen kautta Fingridissä on onnistuttu turvaamaan yhtä hyvin tasapuolinen ja neutraali toiminta kuin käyttövarmuus ja kustannustehokkuus. Suomessa on esimerkiksi Euroopan alhaisin kantaverkkotariffi ja erittäin hyvä sähkön siirron käyttövarmuus, Ruusunen kommentoi.

Lisätietoja:
Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, jukka.ruusunen(at)fingrid.fi, +358 30 395 5140