;

Biokaasun syöttötariffi käyttöön vuonna 2008

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen mukaan biokaasusta voi tulla myös Suomen energiajärjestelmässä uusi energiavaihtoehto, sillä Saksan ja Ruotsin esimerkit rohkaiset Suomea biokaasun käytön edistämiseen. Saksassa on jo tänään yli 3 000 biokaasun tuotantoyksikköä, maatilaa tai jätteen käsittelyyksikköä. Niiden sähköteho on 1 100 MW ja lämpöteho 2 200 MW. Saksan tavoitteena on lisätä biokaasun osuutta sähkön ja lämmön tuotannossa niin, että se vastaa 17 % maan koko sähköntuotannosta vuoteen 2020 mennessä. Biokaasun käytön edistäminen perustuu Saksassa ratkaisevasti ns. syöttötariffiin. Siinä biokaasun tuottajalle taataan tietty takuuhinta pitemmäksi ajaksi.

Vanhasen II hallituksen ohjelmassa luvataan, että Suomessa otetaan käyttöön biokaasulaitosten syöttötariffijärjestelmä. Järjestelmän piiriin on tarkoitus ottaa alle 20 MW:n laitokset. Uudistuksen valmistelu alkaa elokuussa.

Esityksen on tarkoitus olla valmis muutaman kuukauden kuluessa. Valmistelun yhteydessä arvioidaan tarvittavan syöttötariffin suuruus, määräaikaisuus ja muut asiaan liittyvät yksityiskohdat.

Pekkarinen puhui Kuopiossa 27.7.2007.

Lähde: kauppa- ja teollisuusministeriön tiedote